Her lærer de barna å leke ute – med kniv

Forskere mener organiserte aktiviteter har gjort at barn har glemt å leke i naturen. De siste årene har det vært en dramatisk nedgang i barns lek i det fri. Men nå er dette i ferd med å snu.

Her lærer barn å leke, og får utdelt kniv.

Ved den aktive fritidsordningen i Larvik ønsker man å bremse utviklingen med at barn leker mindre i naturen enn før.

Den aktive fritidsordningen i Larvik, AFO, forsøker å bremse en utvikling som er godt dokumentert.

En rapport som er laget på oppdrag fra Norsk institutt for naturforskning viser at mange foreldre gjerne vil at barna skal leke i naturen, men at skolearbeid, spilling eller organisert trening fyller dagene.

I skogen i Larvik er de nå med på å snu utviklingen.

Etter 20 år med nedgang, tyder det på at flere friluftstilbud for skole- og barnehagebarn lærer barn å leke i naturen igjen.

Se TV-reportasje over!