Har søkt på 200 jobber uten å få napp

– Det kan godt hende at jeg hadde kommet til flere intervjuer, om det ikke hadde vært for bildet på søknaden, sier Lina Wrang.

Lina Wrang

FÅR IKKE JOBB: Lina Wrang (38) kan vise til en lang yrkeskarriere, men til tross for dette får hun avslag på den ene jobben etter den andre.

Foto: Janni Elena Hvidsten Evensen / NRK

Det var på sommeren for fem år siden det slo Lina Wrang (38) fra Horten. Hun skjønte plutselig at det var mulig å være jente.

Hun bestemte seg for å realisere sin opplevde kjønnsidentitet, og satte i gang med den kjønnsbekreftende behandlingen på Rikshospitalet i 2016.

Wrang var fast ansatt som lageransvarlig og testet programvarer. Men da hovedkontoret i USA valgte å legge ned avdelingen i 2018, mistet hun jobben.

Siden den gang har 38-åringen vært en aktiv jobbsøker. Hun har i gjennomsnittet søkt på to jobber i uka, hver uke i to år.

Det vil si at hun har fått avslag på rundt 200 jobbsøknader.

Leder Tommy Gjermundrød i FRI Vestfold- og Telemark, en forening for kjønns- og seksualitetsmangfold, tror personer med kjønnsinkongruens har et dårligere utgangspunkt på arbeidsmarkedet.

Blir ikke valgt

I dag går Lina Wrang på medisin som senker testosteronnivået i kroppen, og rett under magen har hun et østrogenplaster.

Hun venter på den kjønnskorrigerende operasjonen, men liker den personen hun ser i speilet.

Wrang har ingen formell utdannelse, med unntak av to år på sivilingeniørstudiet ved NTNU. Men etter en lang fartstid i yrkeslivet, har hun opparbeidet seg masse arbeidserfaring.

– Jeg søker på alt av butikkjobber, lagerjobber og kontorjobber, sier hun.

Men hun har kun vært på en håndfull intervjuer. Siste intervju var på høsten i 2019.

– Gjorde ting verre

I hver søknad legger hun med et bilde.

– Da regner jeg med at folk kan se at jeg er en transperson, og når jeg kommer på et intervju, kan de jo se og høre det. Men jeg ser ingen grunn til å prate om det, sier hun.

Lina Wrang

– LETTERE SOM MANN: – Det hadde sikkert vært enklere hvis jeg hadde vært mann, sier Wrang om jobbsøkingen.

Foto: Janni Elena Hvidsten Evensen / NRK

Ifølge Wrang er det vanskelig å vite om hun har blitt diskriminert.

– Det kan godt hende at jeg hadde kommet til flere intervjuer, om det ikke hadde vært for bildet på søknaden. Mange av de jobbene jeg søker på, er jo også mer mannsdominerte yrker, sier 38-åringen.

En gang valgte Wrang å fortelle om sin kjønnsidentitet på et intervju. Det var en jobb hun virkelig hadde lyst på.

– Psykologen min mente det kunne avvæpne situasjonen. Jeg syns det bare gjorde ting verre. Det ble en veldig rar stemning, forteller hun.

Et presset arbeidsmarked

Koronapandemien har fått store konsekvenser for det norske arbeidsmarkedet.

– I nasjonale kriser generelt er det minoriteter som får gjennomgå. Nå som arbeidsmarkedet er under større press, frykter vi at dette kan gå utover lhbtiq-personer, som vi vet blir diskriminert i møte med arbeidslivet, sier FRI-leder Tommy Gjermundrød.

Tommy Gjermundrød fra FRI vestfold og telemark

FRI-LEDER: Tommy Gjermundrød er leder for FRI i Vestfold og Telemark.

Foto: PRIVAT

Ny veiledning for arbeidsgivere

Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (Bufdir) er gjeldende myndighet når det kommer til å fremme likestilling, og hindre diskriminering av personer med kjønnsinkongruens i Norge.

Bufdir sto for den siste omfangsundersøkelsen om levevilkårene til lhbtiq-personer i 2017.

I den undersøkelsen oppga 1 av 10 nordmenn at de ikke vil jobbe med en person med kjønnsinkongruens.

Det tallet bekymrer fungerende direktør i Bufdir, Ingvild Aleksandersen.

Ingvild Aleksandersen, fungerende direktør i Bufdir

BEKYMRET: Tallene fra undersøkelsen i 2017 er grunn til bekymring, mener fungerende direktør i Bufdir, Ingvild Aleksandersen.

Foto: Tine Poppe / Tine Poppe

– I høst skal vi utvikle en konkret veiledning for arbeidsgivere. Det vil være i form av sjekklister og refleksjonsspørsmål som arbeidsgivere og tillitsvalgte kan bruke i arbeidet for likestilling og mot diskriminering, sier hun.

Ifølge Bufdir kommer det en ny omfattende omfangsundersøkelse om levevilkårene til lhbtiq-personer i 2021.

Den skal etter planen publiseres ved årsskiftet, får NRK bekreftet.

– Denne studien vil gi oss mer kunnskap om personer med kjønnsinkongruens sine erfaringer fra arbeidslivet. Blant annet deres egne opplevelser med diskriminering og trakassering på arbeidsplassen, sier Aleksandersen.