Giske: Urettferdig å gi meg ryggen

Næringsminister Trond Giske ser ikke frem til å bli møtt med ryggen fra de mange i Grenland som mister jobben etter nedleggelsen av REC.

Tidligere REC-ansatte vil snu ryggen til næringsminister Trond Giske (Ap) når han møter opp for å tale i Grenland 1. mai.

Giske derimot, mener det er urettferdig å rette skytset mot regjeringen, fordi det er få bedrifter i Norge som har fått så mye hjelp og støtte fra det offentlige som REC.

– Vi har ikke noe bedre grunnlag for å drive med overskudd enn det de private eierne selv har. Staten kan jo ikke gå inn og drive med underskudd. Det ville jo vært ulovlig i forhold til konkurranseregelverket, sier Giske.

Protest på Facebook

Ekteparet Nora og Morten Høiback startet en facebookside som oppfordrer alle i Grenland til å snu ryggen til Trond Giske 1. mai.

REC-tillitsvalgt Rune Sørensen
Foto: Philip Hofgaard / NRK
REC-tillitsvalgt Rune Sørensen

REC-tillitsvalgt Rune Sørensen gir tydelig uttrykk for hva han mener om regjeringens håndtering av det som har skjedd på Herøya i Porsgrunn.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Han er en av de mange som nylig mistet jobben i REC. Kona Nora fortviler over alle som blir rammet.

– Det jo ikke bare snakk om REC-ansatte. Det er underleverandører og deres familier også. Vi lever i et industrisamfunn hvor vi er avhengige av hverandre.

– De snur ryggen til oss, vi til dem

Det ble litt surmuling i hjemmet over alle arbeidsplassene som ble lagt ned. Og frustrasjonen krystalliserte seg ganske raskt i en enkel men ekspressiv uttrykksform.

– Vi føler at Giske og regjeringen har snudd ryggen til oss. Derfor snur vi ryggen til ham 1. mai, sier Nora.

Sammen med REC-tillitsvalgt Rune Sørensen har de fått trykket opp t-skjorter med teksten «Vi snur ryggen til regjeringen».

– Vi er veldig misfornøyde med næringspolitikken som føres av regjeringen. Vi forstår den rett og slett ikke. Det norske Oljefondets penger må investeres i norsk industri mener vi, ikke i Kina.

Giske mener derimot at de også satser i Norge med flere økonomiske hjelpeordninger.

Senest for noen måneder siden tilbød Innovasjon Norge over 20 millioner i støtte til REC, med forutsetning om fortsatt drift.

– Når eierne så beslutter å ikke drive videre, så kan ikke staten gå inn og overta eierskapet i bedriften, sier Giske.

– Feil å snu ryggen til Giske

Wenche Jansen Tveitan, leder i LO Grenland, er enig med Giske i det. Hun mener også det er feil å snu ryggen til ham på 1. mai.

– Staten skal ikke overta alt som går dårlig, sier hun, og legger heller ansvaret for nedleggelsen av REC på eierne.

– Orkla sitt eierskap har vært ødeleggende. Når et så stort selskap går tungt inn på eiersiden forventes det at de har en lengre horisont enn det som er tilfellet her. Det var tydelig at de gikk inn for en kortsiktig gevinst.

Hun tar frem de ferdige parolene de skal samles om på 1. mai: «NORSKE OLJEFONDPENGER MÅ INVESTERES I VÅR LANDBASERTE INDUSTRI» og «TRYGG STYRING».

– Vi håper de får til noe for oss her i Grenland. Dialogen er i alle fall der.
Neste samtale med Giske om Grenlands fremtid skjer allerede tidlig tirsdag morgen, 1. mai.