Hopp til innhold

Frykter for de eldre

Hvis vi ikke greier å ta vare på de eldre, kan det vise seg at eldreomsorgen vi har i dag bare er et historisk blaff, sier Runar Bakken.

Runar Bakken

Runar Bakken mener det er et veldig aktuelt politisk spørsmål om hvordan man skal finansiere eldreomsorgen i årene som kommer.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Runar Bakken er professor ved Høyskolen i Telemark. Han har skrevet boka «Frykten for alderdommen». Han har forsket på forestillingen om hva det innebærer å eldes og bli gammel.

Redde for å bli sengeliggende

Bodil og Johannes Amundsen

Bodil Bang Amundsen og Johannes Amundsen er fornøyd med å ha hverandre og å være i god form. De mener et liv med mye trim og sunn mat har gjort dem godt.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Bodil Bang Amundsen (83) og Johannes Amundsen (89) har vært gift i 60 år. De sitter på kafeen og mener de har en bra alderdom. De vet godt at det ikke er noen selvfølge. Johannes ser ikke fram til å skulle havne på en institusjon.

– De som steller med de gamle, har det alt for travelt, det er for få folk der, sier Johannes.

Begge er redde for å bli alene og å bli liggende til sengs på en institusjon.

Les også:

– Ble indirekte tatt livet av

Runar Bakken har forsket på eldre og alderdom i en årrekke. Han skriver i boka si at alderdommen, for mange, er preget av frykt for å ikke bli tatt vare på og å være til belastning for samfunnet.

Frykten for alderdommen

Runar Bakken har skrevet boka 'Frykten for alderdommen'

Foto: Anne Lognvik / NRK

Arbeidet med boka har vært tankevekkende, sier Bakken. Han sier det var sjokkerende å se at de som ble gamle i tidligere tider, stort sett ble overlatt til seg selv.

– Følgene ble at de mer eller mindre sultet i hjel. De ble indirekte tatt livet av, rett og slett.

Bakken sier dette holdt på helt fram til etableringen velferdsstaten i Europa på 1950-tallet. Siden det, har samfunnet tatt vare på gamle mennesker på best mulig måte, helt fram til nå.

Kan være på vei tilbake

Spesielt etter finanskrisen ser han tegn på at gamle mennesker er i ferd med å bli satt i en utsatt situasjon, slik de var tidligere i historien.

Han mener eldreomsorgen dermed kan vise seg å være et 60 år gammelt eksperiment som står overfor nedbygging. De fleste vil synes det er synd og at de eldre fortjener å bli tatt vare på, sier Bakken.

– Men det vi nå ser, er at man ikke gjør noe særlig med kompetanseutviklingen eller bemanningssituasjonen. Man holder igjen på alt det som kan øke kvaliteten på omsorgen for gamle mennesker.

Bakken sier man også snart vil få så mange eldre at det ikke er penger nok til å ta vare på dem på.

– Man vil da stå overfor et politisk valg; skal man øke skatter og avgifter for å greie å ivareta gamle mennesker på den måte vi er vant med?

Overføres til familie og slekt

Bildet som i dag dominerer er formet av en tanke om at hvis hver og en av oss er aktive, vil alderdommen kunne bli god. Dette mener Bakken minner om middelalderske mirakelkurer, og er drevet frem av behovet for å redusere offentlige utgifter.

Kanskje vil noe av ansvaret for gamle og skrøpelige mennesker overføres mer og mer til familier og slekt, sånn som i gamle dager. Frivillige mobiliseres for å få dette til å gå rundt.