Hopp til innhold

Fortsatt «slalåmkjøring» på E18

Den måten som bilistene på E18 i Sandefjord må kjøre på nå om dagen, kalles av de fleste for «slalåmkjøring». Vegvesenet kaller det «sideforskyvning» - og den skal fortsette i lang tid.

Byggeleder Arvid Veseth

Byggeleder Arvid Veseth sier det er på grunn av riving og nybygging av bruer at det blir mye slalåmkjøring. Nå står bruka på Fokserød (i bakgrunnen) for tur til rives.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

I kveld, natt til tirsdag 8. januar, rives den til nå kanskje mest trafikkerte brua over E18 i Sandefjord, brua ved Fokserød og avkjøringen til Sandefjord lufthavn Torp.

E18 må stenges

E18 blir stengt på stedet fra klokka 18 til tirsdag morgen klokka 6, forteller byggeleder i Statens vegvesen, Arvid Veseth.

En ny bru er alt bygget og tatt i bruk på stedet, og den gamle brua som nå rives, skal erstattes med en ny. De to bruene, som blir parallelle over den nye E18, skal sammen med veiene på begge sider utgjøre et kjøremønster som kan ligne rundkjøring.

Det blir av- og påkjøring til og fra E18 på dette stedet, som er et stort knutepunkt med trafikk til Fokserød og Sandefjord lufthavn.

Siste bru rives neste uke

– Om én uke rives enda en bru lenger nord på E18. Men da er vi ferdig med å rive bruer på E18 for en stund, sier Veseth.

Samtlige bruer på strekningen måtte bygges nye fordi E18 utvides til fire felt. Dette har ført til det vegvesenet kaller «sideforskyvning».

Årsaken til den massive rivningen og byggingen av bruer, er hensynet til alle som bor på vestsiden av E18 og som har hatt bru å komme seg over til nå.

Andre løsninger er for omfattende. Det ville da vært snakk om å bygge nye veier, noe som ikke var aktuelt.

"Slalomkjøring" på E18

VIDEO: Slalåmkjøring på E18 ved Fokserød.

«Slalåmkjøring» fortsetter

– Denne sideforskyvningen av kjørebanene kommer til å pågå så lenge det bygges nye bruer og miljøtunneler. Først bygges ny kjørebane og halve brua eller den ene tunnelløpet over kjørebanen. Så flyttes trafikken over på den nye kjørebanen, og så bygges resten av brua og det andre tunnelløpet, sier Veseth.

Han forteller at den nye kjørebanen, som i framtiden skal bli tofelts kjørebane sydover, skal være ferdig og brukes til trafikk i begge retninger fra kommende sommerferie.

Da skal de etter planen bruke ett år på å ruste opp den gamle tofelts kjørebanen slik at den bli ny nordgående kjørebane.

Ferdig om halvannet år

Strekningen fra Gulli til Tassebekk har mindre sideforskyvning, men også der kan det bli noe sikksakkjøring i månedene framover.

Prosjektet E18 Gulli–Langåker omfatter utbygging av cirka 24 kilometer firefelts motorvei og bygging av gang- og sykkelvei langs Raveien, og skal være ferdig høsten 2014.