Hopp til innhold

Flere pasienter klager

Pasientombudet i Vestfold har hatt en økning på 90 henvendelser første halvår i år sammenliknet med første halvår i 2006.

Anne-Birgitte Andersen

Arkivfoto

Foto: Picasa 2.6 / NRK

Ombudet har i år fått 450 henvendelser. Pasientombud Anne-Birgitte Andersen sier det særlig har vært en økning i antall klager på brudd på taushetsplikten fra Sykehuset i Vestfold.

- Det er skummelt når sakene blir like i type, sier hun. De klager på at de ikke føler seg helhetlig ivaretatt på sykehuset.

- Grunn til å klage

Pasientombud Andersen peker på at det har vært en økning i antall henvendelser både i forhold til sykehuset i Vestfold, psykiatrien og i forhold til helsetjenester i Larvik kommune. Men Andersen tror ikke økningen i antall henvendelser kommer kun av at det pasienter klager over mindre saker nå enn tidligere.

- Det er kanskje flere som klager, men de har grunn til å klage, mener pasientombudet.

I forhold til sykehuset i Vestfold har pasientombudet så langt i år mottatt 191 saker, mot 151 sammenliknet på samme tidspunkt i fjor.

Skyldes underrapportering

Administrerende direktør på sykehuset Stein Kinserdal sier det er en alvorlig personalsak dersom hans ansatte bryter taushetsplikten. Men han tror økningen i antall saker hos pasientombudet som omhandler sykehuset hovedsakelig skyldes underrapportering tidligere.

- Dette er noe vi har høy fokus på, vi vil bli bedre, sier Kinserdal.

Hvordan opplever du at pasientombudet kaller det alarmerende at flere klager?

- Det er viktig at vi tar tak i de meldingene hun har fått, avslutter Kinserdal.