Fikk strengere straff

En 20 år gammel mann er i Agder lagmannsrett dømt til en strengere straff enn i tingretten. I Nordre Vestfold tingrett ble han dømt til 60 timer samfunnsstraff for 19 straffbare handlinger, blant annet narkotikalovbrudd, kniv på offentlig sted, bilkjøring uten gyldig førerkort og for å ha truet en polititjenestemann. Mannen anket, og da saken ble behandlet i lagmannsretten, ble han dømt til betinget fengsel i 30 dager samt 30 timer samfunnsstraff.