Hopp til innhold

Farlige skoleveier i Re

Før sommeren fikk Sofie Uth Løkenhagen (7) skoleskyss 600 meter fra huset sitt. Fra i høst må hun gå én kilometer på en smal vei med fartsgrense på 80 kilometer i timen.

Sørbyveien i Re - Farlig skolevei

SKOLEVEI: Fra høstens skolestart på Sofie på sju år gå over én kilometer langs denne veien for å få skoleskyss.

Foto: Kristian Dugstad / NRK

– De kjører ikke akkurat pent over bakketoppen her. Og så skal et lite barn møtte dette på vinterstid?

Lotte Uth Gjersøe er bekymret for datteren før skoleåret begynner om kort tid.

Før sommeren vedtok Re kommune å endre hva som regnes som en særlig farlig og vanskelig skolevei. Dette betyr at flere barn må gå lenger på veier med høyere fartsgrenser enn tidligere.

Lotte Uth Gjersøe og datter Sofie

SKOLESKYSS: Lotte Uth Gjersøe vil ha tilbake skoleskyssen datteren Sofie har hatt frem til nå.

Foto: Kristian Dugstad / NRK

– FAU på Røråstoppen skole svarte på en høring om saken tidligere i år. Vi sa at det var helt i orden at barna går lenger hvis de gjør veiene tryggere, men de er fortsatt farlige, forteller hun.

Høye hastigheter

Etter de nye reglene kan barn fra sju års alder gå opp til fire kilometer på veier med fartsgrense på 60 kilometer i timen.

Veier med høyere hastighet regnes fremdeles som særlig farlige, men barn forventes å kunne gå opp til to kilometer på disse, for å komme til et busstopp.

– Sofie fikk avslag på skyss med de nye reglene, og måtte ha gått 3,7 kilometer til skolen, forteller Gersøe.

Hun klagde og fikk medhold på grunn av den høye fartsgrensen. Sofie må allikevel gå over én kilometer til bussen på samme farlige vei.

Hun er overbevist om at endringene er gjort utelukkende for å spare penger.

Skjønnsmessig vurdering

Unni Bu

BER FORELDRE FØLGE BARNA: Kommunalsjef for oppvekst og kultur i Re kommune, Unni Bu, håper foreldrene kan bidra til at barna kommer seg trygt til skolen.

Foto: Linn Udnes / NRK

Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Unni Bu, mener at økonomi ikke er den eneste årsaken til at flere barn nå må gå til skolen.

– Det er veldig mange som skysses, og man tenker kanskje at i hvert fall de større barna har godt av å gå eller sykle, forteller hun.

Hun understreker også at strekningene barn kan gå er fastsatt av opplæringsloven, ikke av politikerne i Re. Den eneste endringen som er gjort er hvilke veier som regnes som særlig farlig og vanskelige.

– Man kan heller ikke forvente at det skal gå busser hjem til alle elevene. Er det en særlig farlig vei fra barnets hus til busstoppet, håper vi at foreldrene kan følge dem den biten, sier Bu.