Får lavere lønn

KVITESEID (NRK): Melkebonde Halvor Heggtveit går ned i lønn om forslaget til jordbruksavtale blir vedtatt.

Halvor Heggtveit

BONDE: 28 år gamle Halvor Heggtveit fra Kviteseid stortrives som melkebonde. Men liker dårlig at jordbruksmeldinga foreslår at han må ned i lønn.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Jeg har funnet ut at jeg taper omtrent 20 000 kroner i året, sier Halvor Heggtveit.

Årsaken er forslaget i jordbruksmeldinga om å flytte tilskudd fra innmarksbeite til utmarksbeite.

Fjøs innvendig

Slik ser fjøset ut i dag. I slutten av august er det 30 melkekyr her.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Jeg har ikke tilgang til utmarksbeite, men har godt innmarksbeite. Og det er også verdifullt, sier Heggtveit.

Lite verdsatt

28-åringen tok over gården for tre år siden, og bygger nå nytt fjøs sammen med familien. Et moderne løsdriftsfjøs med melkerobot og plass til 33 kuer. Han blir oppgitt over signalene fra myndighetene gjennom forslaget til jordbruksoppgjør.

– Du føler ikke at myndighetene hjelper til på veien. Det føles nesten som om de ønsker at jeg skulle drevet med noe annet, sier Heggveit.

Han får støtte av lederen i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland.

Aslak Snarteland

Leder av Bondelaget i Telemark, Aslak Snarteland skjønner at melkebonde Heggtveit er fortvila.

Foto: Marie Roksund / NRK

– Det blir fryktelig feil når man omfordeler støtte fra innmarksbeite til utmarksbeite, og setter ulike deler av landbruket opp mot hverandre. Det eneste som hjelper er friske midler, sier Snarteland.

– Men er det ikke naturlig at man vil prioritere utmarksbeite for å blant annet hindre gjengroing?

– Man prioriterer utmarksbeite, men det kan ikke gå på bekostning av innmarksbeitet, sier Snarteland.

Oppgitt

Han har også forståelse for at Heggtveit føler seg lite verdsatt av myndighetene.

– Det er fryktelig trasig når en ung bonde og familien satser på et mellomstort bruk i distriktet, og ikke får den hjelpen de trenger, heller tvert imot.

Fjøs Kviteseid

Halvor og broren Svein på utsiden av det nye fjøset.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

Han mener det bryter med hva politikerne har sagt.

– Jeg oppfatter de politiske signalene fra Stortinget slik at man skal satse på små og mellomstore bruk, dette er helt motsatt.

Angrer ikke

Selv om han kommer dårlig ut av forslaget til jordbruksoppgjør, angrer ikke Halvor Heggtveit på at han valgte å satse på melkeproduksjon i Kviteseid.

Halvor og Svein Heggtveit

Brødrene Heggtveit skrur fast fjøsplater på veggene.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Jeg angrer ikke foreløpig. Men hvis denne trenden fortsetter, og inntektene går nedover mens kostnadene vil øke, så er det klart jeg nok tenker annerledes.

Bondelagslederen skjønner at slike signaler kan gå ut over motivasjonen og viljen til å satse.

– Slike slag som årets jordbruksmelding byr på gjør det vanskelig å motivere. Denne gården er tross alt framtida til Halvor og familien, avslutter Snarteland.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sier at han ikke vil kommentere denne saken mens forhandlingene om jordbruksavtalen pågår. Forhandlingene skal etter planen avsluttes mandag 15. mai.