Får ikke etablere eliteskole

Selskapet Impigro får ikke lov til å starte eliteskole for barn fra 1. til 10. klasse i Tønsberg. Bystyret godkjente søknaden, men Utdanningsdirektoratet har nå sagt nei til en etablering. Grunnen er blant annet at Tønsberg ikke trenger flere private skoler og at læreplanen til skolen er for mangelfull sammenlignet med den offentlige lærerplanen. Skolen ønsket å etablere seg i bygget til den tidligere Slottsfjellskolen.