Norges eldste by er enda eldre

Disse jordprøvene viser at Norges eldste by er enda eldre enn historikerne har trodd.

Boreprøver fra Tønsberg

Ifølge NIKU viser disse prøvene av jordsmonnet under Tønsberg sentrum at byen er enda eldre enn historikerne har ment.

Foto: Bioforsk

Da Tønsbergs politikere valgte å feire byens 1000-årsjubileum i 1871, tok de utgangspunkt i at Snorre hadde skrevet at byen eksisterte før slaget i Hafrsfjord i 871. Det har vært omstridt blant historikere som ikke har funnet andre skriftlige bevis for at byen er så gammel.

Slottsfjelltårnet

Da politikerne i Tønsberg satte året 871 på Slottsfjell-tårnet som 'fødselsår' for byen, var de ikke langt unna sannheten.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Men analyser av boreprøver hentet i Tønsberg i fjor beviser at politikerne ikke var så langt unna sannheten, skriver Aftenposten i en artikkel i sin papirutgave.

By på 900-tallet

– C14-dateringer av boreprøver fra byens sentrum, rett ved vikingtidens strandlinje, viser at de bymessige kulturlagene vi fant er fra 900-tallet.

Det sier lederen av arkeologiavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), dr.philos. Knut Paasche, til avisa.

Konklusjonen til arkeologene er at Tønsberg som kjøpstad hadde en bymessig karakter allerede på 900-tallet, kanskje tidligere også.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Boring i Tønsberg

Det var folk fra Bioforsk som boret etter prøver i Tønsberg sentrum.

Foto: Bioforsk

Klarere bilde

– Ser vi på nyere tids funn blir bildet av vikingtidtilhørighet enda klarere, sier Paasche og viser blant annet til funn av to gater fra middelalderen i byen. Den ene gata, eller streten som det ble kalt, er datert til 900-tallet.

Den første skriftlige kilden om Tønsberg som by er fra 1120. Forskere har tidligere arbeidet ut fra indisier på at byen var eldre enn som så, men først nå mener man altså å ha fått visshet.

– Står man på toppen av tårnet på Slottsfjellet, er det ikke vanskelig å skjønne hvorfor Tønsberg ble anlagt der den ble, sier Paasche til avisa.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Fra Slottsfjellet i Tønsberg

Utsikten fra tårnet på Slottsfjellet viser hvordan Tønsberg er anlagt.

Foto: NIKU

– Bør ned på 800-tallet

Avdelingsdirektør for Vestfold-museene, Lena Fahre, sier til Nrk.no at hun ikke er overrasket over at Snorre kan ha rett i sin tidsangivelse. Samtidig vil hun ikke uten videre slå fast at Tønsberg er Norges eldste by.

Lena Fahre

Avdelingsdirektør Lena Fahre i Vestfold-museene er glad for håndfast kunnskap om Tønsbergs historie.

Foto: Ivar Grydeland / NRK

– Konkurransen om denne betegnelsen er hard, og vi bør nok ned på 800-tallet. Men det er selvsagt spennende at noen gjør undersøkelser og gir oss håndfast kunnskap. Det er også viktig å stille spørsmål om hva som gjør at man bruke betegnelsen by. Når blir det en by, og hva er definisjonen på en by?

Vil sjekke flere steder

Selv har Lena Fahre veldig lyst til å få undersøkt området mellom sjøen og Jarlsberg hovedgård, og likeledes ved inngangen til Slagendalen.

– Jeg ser ikke bort fra at det kan finnes tidlig bystruktur eller bosetting også på disse stedene.