Et bedre liv for narkomane

En narkoman mistet tilbud om rehablitering fordi han røykte hasj - det åpner for et bedre liv for narkomane.

Narkoman (illustrasjonsfoto)
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Statens helsetilsyn tar et skarpt oppgjør med Vestfoldklinikken og Helsetilsynet i fylket. Årsaken er at en narkoman mistet tilbudet om legemiddelassistert rehabilitering, LAR, fordi han røykte hasj.

- Betyr alt for meg

Nå har helsetilsynet i alle fylker fått beskjed om hvordan slike saker skal behandles. Og den narkomane vestfoldingen kan glede seg over at han fortsatt skal få LAR-behandling.

- LAR-tiltaket betyr alt for meg. Ved hjelp av medisin har jeg klart å kutte ut heroin og amfetamin. Men jeg har røyka hasj, og da ble jeg kastet ut, sier mannen.

Etter over 20 år som narkoman så vestfoldingen muligheten til å få et nytt liv da han fikk legemiddelassistert rehablitering. Han fikk et sted å bo, mulighet til et familieliv, og til å komme ut i arbeidslivet.

Men da han mistet LAR-plassen på grunn av hasjrøyking tok pasientombudet saken inn for Statens helsetilsyn.

Anne-Birgitte Andersen

Pasientombud i Vestfold, Anne-Birgitte Andersen.

Foto: Picasa 2.6 / NRK

Et bedre liv

Pasientombud i Vestfold, Anne-Birgitte Andersen, er glad for beskjeden fra Statens helsetilsyn.

- Det betyr at de som driver rusmiddelmisbrukerehandling og  helsetilsynet landet rundt må legge seg på en ny type saksbehandling. For pasientene betyr det at de skal få individuell vurdering av sin situasjon sett i lys av de vanlige pasientrettighetene, sier Andersen.

Brevet fra Helsetilsynet er en klar beskjed om at helsetjenesten skal legge tilside gamle krav om rusfrihet når en bruker er på LAR-behandling. Nå er pasientenes vilje og mulighet til å få et bedre liv gjennom fortsatt behandling avgjørende.