Endret fartsskilt over hele landet etter ulykken

Togavsporingen på Vestfoldbanen i 2012 skyldtes for høy fart, og førte til en utbedring av skiltingen på flere jernbanestrekninger i Norge – en etterlengtet endring for Norsk Lokomotivmannsforbund.

testkjøring på Vestfoldbanen mellom Nykirke og Holmestrand

Det var under testkjøring at toget sporet av på Vestfoldbanen. En person ble alvorlig skadd og de materielle skadene er taksert til 75 millioner kroner.

Foto: Peder Gjersøe / Scanpix

Mandag denne uken startet rettssaken mot lokomotivføreren som er tiltalt for uaktsomhet i forbindelse med ulykken ved Nykirke for over to år siden.

Og nettopp fartskilt er et sentralt tema i rettssaken.

Bremset for sent

Ifølge tiltalen var ikke lokføreren tilstrekkelig oppmerksom på et skilt som varslet om en fartsreduksjon fra 130 km/t til 70 km/t. Derfor ble bremsingen før en høyrekurve iverksatt for sent og toget sporet av mellom Nykirke og Holmestrand.

Mannen innrømmer å ikke ha sett det første skiltet som varslet om en fartsreduksjon. Han forklarte imidlertid at han så det andre skiltet, men at det da var for sent å bremse godt nok opp før svingen.

– Jeg kjørte for fort, men jeg mener systemene skal tåle at man overser ett signal, sa han i retten mandag.

Påtalemyndigheten mener imidlertid å kunne bevise at mannen handlet uaktsomt.

Uansett utfall av rettssaken, har Jernbaneverket endret skiltingen med bakgrunn i denne ulykken.

To skilt i stedet for ett

– Vi hadde en egen undersøkelsesenhet som gjennomgikk ulykken og kom med en del anbefalinger. Én anbefaling var å gjøre fartsreduksjonen i to trinn på steder hvor det er en kraftig nedbremsing. Altså hvor toget kjører mer enn 100 km/t og skal ned mer enn 50 km/t.

Det sier kommunikasjonssjef i Jernbaneverket, Kjell Bakken, til NRK.no.

Kjell Bakken, kommunikasjonssjef i Jernbaneverket

Kjell Bakken sier endringene ble iverksatt etter ulykken i Vestfold. Han sier at all den nye skiltingen skal være på plass nå, to år etter ulykken.(arkivbilde)

Foto: Birger Kjølberg / NRK

For den aktuelle strekningen på Vestfoldbanen sin del, betyr dette at farten ikke lenger går direkte ned fra 130 km/t til 70 km/t, men først innom 100 km/t.

50 forskjellige steder på jernbanene i Norge ble vurdert og til sammen 15 steder på Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Dovrebanen, Rørosbanen, Bergensbanen og Sørlandsbanen var relevante.

– Her var det tilsvarende situasjoner som ved Nykirke – en hastighetsnedsettelse mot en kurve hvor det er veltefare, forklarer Bakken.

Gjennom tiltakene Jernbaneverket har gjort over hele landet, mener de at sikkerheten blir bedre.

– Lokførerne vil da først måtte bremse ned til ett nivå, og så ned til den hastigheten han skal ha inn i en kurve for eksempel. Dette vil øke sikkerheten for vi mener at det er mindre sjanse for at lokføreren overser to skilt enn ett skilt, sier Bakken.

To trinn

Lederen for Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Jørgensen, er enig i at denne endringen forbedrer sikkerheten.

– Vi får da skiltet hastighetsnedsettelsen i to trinn. Det betyr at hvis en skulle overse det ene skiltet, så er hastighetsnedsettelsen ikke så stor og vil ikke få fatale følger som en avsporing.

– Hvordan var sikkerheten før denne endringen ble gjort?

– Det var et dårligere sikkerhetsnivå, men innenfor det som har vært regnet for akseptabelt på det norske jernbanenettet. Samtidig så har Norsk Lokomotivmannsforbund påpekt svakheter ved dette.