Hopp til innhold

Ekspertgruppe foreslår flere smitteverntiltak i skolen

Frykten for smitte blant lærere øker og flere krever at myndighetene skjerper smittevernreglene i skolen. En uavhengig ekspertgruppe anbefaler strengere regler.

Smittevernutstyr på skole

Flere lærere er bekymret over at smitteverntiltakene på skolene ikke er gode nok.

Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

I en fersk rapport foreslår gruppa blant annet disse tiltakene:

  • Minimum 1,5 meters avstand
  • Munnbind for elever og lærere på ungdomsskole og videregående
  • Reduksjon av elevenes bevegelser i skolebygningen
  • Mindre kohorter av elever og lærere
  • Julefri allerede fra mandag 21. desember
  • Unngå gym og sang innendørs

Rapporten er utarbeidet av en uavhengig ekspertgruppe.

Den består blant annet av en med doktorgrad innen medisin og epidemiologi fra NTNU og Jörn Klein, som er professor i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Dette vil øke tryggheten både for elever og lærere. Innfører man disse relativt enkle tiltakene vil man kunne holde skolene åpne, sier Klein til NRK.

Han mener dagens smitteverntiltak i skolene er gode, men ikke gode nok. Flere av de nevnte tiltakene er allerede innført på skoler i Finland, Danmark og Island.

Jörn Klein

Professor i mikrobiologi og smittevern, Jörn Klein, sier de anbefalte tiltakene kan gjøre at skolene unngår å stenge ved smitteutbrudd.

Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Bekymrede lærere

De siste ukene har flere skoler opplevd smitte. Hundrevis av lærere og elever har blitt satt i karantene og blitt testet. Det har gjort at flere lærere har stilt spørsmål om smitteverntiltakene er gode nok.

Dag Rune Pedersen er lærer på Kongerød ungdomsskole i Skien. Han forteller at enkelte lærere kan være i kontakt med rundt 200 mennesker i løpet av en arbeidsuke.

Nå etterlyser han mer fokus på lærernes arbeidsmiljø.

– Man blir eksponert for mange mennesker, og det skal man jo ikke, ifølge smittevernrådene som gjelder.

Pedersen har lest rapporten med de anbefalte tiltakene. Han håper flere av dem blir innført.

– Vi er nødt til å være her for at skolene skal holdes åpne. Da må vi beskyttes bedre enn det vi gjør i dag. I rapporten kommer de med veldig mange gode forslag. Jeg håper at flere av dem kan settes inn i skolen. Da kan vi være på jobb for elevene. Det er alle tjent med.

Dag Rune Pedersen

Lærer Dag Rune Pedersen ønsker at det blir tatt mer hensyn til lærernes arbeidsmiljø.

Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Mener dagens regler holder

Folkehelseinstituttet (FHI) har studert forslagene, men mener dagens retningslinjer er tilstrekkelige.

Så langt har man ikke sett at lærere eller de som jobber i utdanningssektoren har høyere risiko for smitte enn andre yrkesaktive.

– Det er noe vi følger med på hele tiden, for vi er opptatt å av gi riktige råd til riktig smitterisiko, sier overlege i FHI, Margrethe Greve-Isdahl.