Hopp til innhold

– Vi kan ikke drive et Facebook-demokrati

Fylkesordfører Terje Riis Johansen reagerer på at statssekretær Bård Hoksrud tar imot innspill fra Telemark Frp og Telemark Høyre om bypakka.

Terje Riis-Johansen

Fylkesordfører Terje Riis Johansen vil få fortgang i prosessen rundt bypakke Grenland.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Vi kan ikke drive et Facebook-demokrati, og styre et departement ut ifra innspill fra fylkespartier etter at beslutninger er tatt. Vår innstilling til departementet er forankret i beslutninger som er tatt i by- og kommunestyrene i grenlandskommunene som er involvert i bypakka, sier fylkesordføreren.

Han sier at prosessen rundt bypakka har pågått i mange år, og er opptatt av at bypakka nå må bli realisert uten flere utsettelser.

Hør debatten her:

Billigere for bilistene

Bård Hoksrud

Statssekretær i samferdselsdepartementet Bård Hoksrud vil ha færre bomstasjoner i bypakka.

Foto: Odd Ragnar Lund

Riis Johansen møtte statssekretær Bård Hoksrud til debatt i Telemarksendinga i dag, etter at Varden skriver at Hoksrud vil krympe bypakka. Hoksrud vil gjøre bypakka billigere for bilistene, og vurderer å fjerne rushtidsavgiften og fjerne noen av de planlagte bomstasjonene.

– Bypakka er et råflott og dyrt prosjekt, hvor mange av pengene forsvinner med til ingenting.

Han sier en av de planlagte bomstasjonene ikke engang vil klare å ta inn nok penger til å drifte seg selv.

– Det er jo dumt at bilistene skal betale penger når man ikke engang klarer å betale for det det koster å ta inn pengene, sier Hoksrud

Uenighet om bomstasjoner

Hoksrud sier det er planlagt altfor mange bomstasjoner i bypakka, og han ønsker å se på mulighetene for å redusere dette antallet.

– Færre bompasseringer betyr at regninga til hver enkelt bilist blir mindre.

Riis Johansen sier at poenget med antallet bomstasjoner er å gjøre bypakka mest mulig rettferdig.

– Forrige gang vi snakket om et bomprosjekt i Grenland ville noen endt opp med å betale kjempemye, mens andre ville sluppet nesten gratis unna. Flere bomstasjoner fordeler kostnadene mer rettferdig, sier Riis Johansen.

– Sett av penger på statsbudsjettet

Hoksrud sier at han ideelt sett ikke ville hatt bompenger som en del av finansieringa av bypakka i det hele tatt, men at han innser at det er politisk flertall for det. Fylkesordføreren sier Hoksrud kan ordne dette.

– Hvis regjeringen din setter av penger på statsbudsjettet 8. oktober, så kan vi redusere bompengebruken dramatisk, sier Riis Johansen.

Hoksrud sier at regjeringen skal se på bypakka, og lanserer rentekompensasjon som et forslag.

– Det er en ordning som vil ta mye av kostnadene som man nå blir pålagt. Renteutgiftene til bypakka vil bli på rundt 500 millioner kroner, vi vil se på hvordan vi kan redusere dette beløpet, avslutter Hoksrud.