De små gnagerne har begynt å trekke inn

Høsten er høysesong for invasjon av mus og rotter. Det kan derfor være lurt å sjekke boligen for å unngå at de kommer på besøk.

Mus

DØDE MUS: Skadesjef i Nokas skadedyrkontroll, Kenneth Ervik forteller at det er mange som opplever skader i bolig på grunn av mus. Dette bildet er tatt i forbindelse med et besøk i en bygning der det ble funnet mange døde mus.

Foto: Nokas Skadedyrkontroll / Nokas

– Mus og rotter trives ikke ute i kulden. Mange kan derfor oppleve å få disse inn i husene sine allerede nå, sier skadesjef i Nokas skadedyrkontroll, Kenneth Ervik.

Det er spesielt når temperaturen synker ned mot minusgrader at de trekker inn.

Men det er noe man selv kan gjøre for å hindre at de kommer på besøk.

Ifølge Ervik er det aller viktigste å tette alle luker og sprekker som er mer enn 6 millimeter brede.

– Man bør sjekke loft og kjeller, og ta seg en runde rundt boligen for å undersøke at man ikke har åpninger som mus og rotter kan komme seg inn gjennom.

Kostbare skader

De fleste skadedyrkostnader i norske hjem er forårsaket av mus og rotter. Hvis man ikke gjør grep for å forhindre at de kommer inn i boligen, kan dette medføre høye kostnader.

I Vestfold får Gjensidige inn rundt 40 skademeldinger hvert år.

Beregninger viser at det årlig blir meldt inn over 3 000 skader til forsikringsbransjen, som er forårsaket av mus og rotter.

– Det er blitt gjort skade for godt over 120 millioner kroner. I tillegg er det store mørketall. Skader på bygninger varierer fra mindre utbedringer til totalrenoveringer på over én million kroner, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Arne Voll.

Kan gi store luktproblemer

Døde dyr og avføring kan gi store luktproblemer.

– Det lukter ofte litt som en våt hund. Hvis det har blitt liggende lenge, kan lukten minne om en gammel, sur biff. Jeg har opplevd flere tilfeller av dette, og det lukter ikke godt, sier Ervik.

Mus spiser alt de kommer over og ødelegger isolasjon, rør og elektriske anlegg. De kan også gnage på ledninger, som i verste fall kan føre til brann.

– Skadeomfanget etter slike skader er store. Normalt ligger en erstatning etter en slik skade på mellom 50 000 og 80 000 kroner. Det finnes også flere eksempler der skadeomfanget har blitt på flere hundre tusen kroner, sier Voll.

Sjekk at forsikringen dekker skadene

Det er ikke bare inne i boliger at de små gnagerne kan utføre skader.

– Vi opplever stadig oftere at mus tar rotta på biler og campingvogner.

Voll forteller at Gjensidige ukentlig blir kontaktet av fortvilte eiere som opplever at interiør, seter, ledninger og elektriske komponenter er gnaget i stykker.

Det er mange forsikringer som inkluderer skadedyrforsikring, men Voll oppfordrer alle til å undersøke om de har dette i forsikringen.

– En vanlig hus- eller fritidsboligforsikring bør dekke skader som følge av gnagere. Det er likevel lurt å sjekke forsikringen din. Mange forsikringsselskap har dette som tilleggsdekning som kunden må velge selv, sier Voll.