Budsjettet for Vestfold

Finansminister Siv Jensen (FrP) presenterte i formiddag Regjeringens forslag til statsbudsjett. Dette betyr forslaget for Vestfold.

Siv Jensen på vei inn i Stortingssalen for å legge frem statsbudsjettet

Finansminister Siv Jensen (FrP) presenterte i formiddag Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. Det var ingen store overraskelser for Vestfold.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Klokka 10 i formiddag gikk finansminister Siv Jensen (FrP) på talerstolen i Stortingssalen for å presentere Regjeringens forslag til statsbudsjett. Aldri tidligere har det vært foreslått å bruke så mange oljekroner som i år. Nå starter drakampen i Stortinget for å skaffe et flertall for budsjettet.

Nytt sykehus

Budsjettforslaget er uten de helt store overraskelsene for Vestfold. Den største nyheten er at Regjeringen finner penger til en låneramme for utbygging av Sykehuset Vestfold i Tønsberg. Byggestart blir neste år og det er ventet at sykehuset står ferdig i 2020.

Les også:

Vestfoldbanen

Samferdelssektoren er en av årets budsjettvinnere. Totalt øker budsjettet med 5 milliarder kroner, til 55 milliarder kroner.

Regjeringen vil fortsette prosjektene som er satt i gang i Vestfold, både på veg og bane. Vestfoldbanen får nesten 3 milliarder kroner for å videreføre utbyggingen mellom Larvik og Porsgrunn, samt Holm-Holmestrand-Nykirke.

Regjeringen vil også investere i nye Flirt-tog som blant annet skal trafikkere Vestfoldbanen. Det vil øke kapasiteten og bedre tilbudet for de reisende, mener Regjeringen.

Les også:

Utdanning

Statsbudsjettet for 2015 gir cirka ti millioner kroner i økte bevilgninger til Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Høgskolen får fem nye stipendiatstillinger.


– Nye stipendiatstillinger var et prioritert ønske fra oss, og er veldig gledelig, sier rektor Petter Aasen. Disse stillingene vil inngå i våre doktorgradsprogrammer og styrke forskningen knyttet til sentrale utdanningsprogrammer, som vi tilbyr.


Forslaget til statsbudsjett innebærer totalt sett en budsjettøkning for HBV på rundt ti millioner kroner, men økningen skyldes i hovedsak nye oppgaver innen forskerutdanning, overtagelse av utdanning i Drammen, samt midler til investeringer.

Les også:

Mindre vekst i Vestfold

Også kommunene her i landet kan vente seg en vekst i de fri inntektene neste år. Det er penger lokalpolitikerne kan disponere slik de selv ønsker. I gjennomsnitt øker kommunenes frie inntekter med 4,7 prosent neste år, men det er kun 3 av Vestfolds 14 kommuner som får en vekst som er lik, eller høyere, enn landsgjennomsnittet.

Snittet for kommunene i Vestfold er en økning på 4,3 prosent, mens Horten, Sandefjord, Larvik, Svelvik, Stokke og Tjøme kun kan vente seg en økning på 4,1 prosent.

Les også:

Kultur

Kulturminister Thorhild Widvey har i sitt budsjett også funnet penger til Vestfoldmuseene. Regjeringen foreslår 3 millioner kroner i startbevilgning til ombygging av Hvalfangstmuseet i Sandefjord. Regjeringen foreslår også at tilskuddet til The Thor Heyerdahl Institute går inn i driftstilskuddet til Vestfoldmuseene.

Regjeringen vil også øke tilskuddet til Viken filmsenter med 400.000 kroner. Den samlede bevilgningen blir da på 8,3 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også å bevilge 700.000 kroner til Tjøme kommune for å utbedre fiskerihavnen på Verdens Ende.