Vi er blant landets dårligste skatteytere

Telemark er en av syv fylker som har hatt stor prosentnedgang på skatteinngangen fra januar i fjor til februar i år. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Gaustadtoppen

Telemarks økonomi er på langt nær like ydyllisk som den flotte naturen.

Foto: ( Hans-Dieter Fleger) / www.nrk.no/torget

SSB skriver at litt av årsaken til den lave innbetalingen, særlig i siste halvdel av

Audun Thorstensen

Vi skaper og jobber for lite, mener Audun Thorstensen ved Telemarksforskingen i Bø.

Foto: telemarksforsking.no

2013, er en reduksjon i terminskatten som er skrevet ut for 2013.

Audun Thorstensen, forsker ved Telemarksforskingen i Bø, har flere teorier på hvorfor Telemark kommer dårlig ut i denne undersøkelsen.

– Det går jo på næringsutviklingen i Telemark og det å skape arbeidsplasser, og det får jo også konsekvenser for arbeidsutvikling, forklarer Thorstensen.

SSB

Nye statistikker fra SSB viser en uhyggelig utvikling i forhold til Telemarks skatteinngang.

Foto: Skjermdump / SSB

Det er faktisk kun tre kommuner, Tinn, Tokke og Vinje ligger over landsgjennomsnittet når det kommer til skatteinntjening i Telemark.

– Kommuner med skatteinntekt under landsgjennomsnittet tilsvarer vel 15 av 18 kommuner i Telemark. 60 % av svikten i skattinga blir kompensert gjennom Inntektsutjevning, forklarer Thorstensen.

Betydelige tap

Men man skal ikke hvile seg på denne kompensasjonen, mener Thorstensen.

– Selv etter at man tar hensyn til Inntektsutjevning, så vil inntektstapet være betydelig, forklarer han.

Og dette vil befolkningen merke.

– Det går jo ut over kommunenes økonomi, og dermed også tjenestetilbudet til kommunens innbyggere, sier han.

Notodden-tendenser

Notodden har den siste tiden vært ute i hardt vær, og Thorstensen avviser ikke at andre kommuner kan risikere lignende problemer.

– Det er sikkert mange variabler som spiller inn i det tilfelle, men generelt i Telemark er det befolkningsutvikling og arbeidsplassutvikling som kan forklare svikt i skatteinngang i forhold til landsgjennomsnittet, avslutter Thorstensen.