Hopp til innhold

Kan gi flekkete tenner: Ber innbyggere droppe fluor til tannpussen

Drikkevannet har så høye fluorverdier at innbyggerne i bygda anbefales å droppe både fluortannkrem og fluortabletter.

Andreas Grønbech (t.v) og William Grønbech.

TANNPUSS: Andreas (t.v.) og William Grønbech pusser tennene med tannkrem uten fluor.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Det er Sandefjord kommune som har gått ut med advarselen til innbyggerne i bygda Høyjord på sine nettsider.

Kan gi flekkete og skjøre tenner

Kommunen tar vannprøver av drikkevannet fire ganger i året. Den siste målingen som ble tatt, viser økt innhold av fluor.

Det er rundt 300 husstander som er berørt, opplyser kommunen.

Fluornivået skal være under grensen for helseskader, og kan fint drikkes. Kommuneoverlege Ole Henrik Augestad anbefaler imidlertid at barn i området unngår bruk av fluor.

Kommuneoverlege i Sandefjord, Ole Henrik Augestad

Ole Henrik Augestad, kommuneoverlege i Sandefjord.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Det kan gi flekker på tennene, og ved et enda høyere nivå kan det føre til litt skjørere tenner, sier han til NRK.

Skeptisk til det høye nivået

Steen og Nina S. Grønbech er blant beboerne i området. De er redde for langtidseffekten av høyt fluornivå.

– Det føles ikke greit. Grenseverdien er på 1,5 milligram per liter, mens her er det målt 3,9, sier Nina.

Sten Grønbech og Nina Synnøve Grønbech.

DRIKKER INNTIL VIDERE: Steen og Nina S. Grønbech håper Sandefjord kommune tar hyppige prøver av fluorinnholdet i vannet fremover.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Ifølge Sandefjord kommune ble det tatt tre borehull 10. februar. Verdiene fra hullene var henholdsvis 1,3, 3,9 og 1,8 milligram fluor per liter vann. Totalt 2,6 milligram blandet, påpeker enhetsleder Stein Jørgensen i Vann og avløp i kommunen.

Foreløpig bruker familien Grønbech vannet som drikkevann og til tannpuss.

– Vi må jo ha vann. Jeg tenkte ikke så mye over det før, men nå tenker jeg at vi må skaffe noe som kan rense vannet, sier hun.

Selv om kommuneoverlegen sier at det ikke er helseskadelig, er ekteparet skeptiske.

– Jeg klarer ikke helt å stole på det. Det er klart at de må si det for å berolige oss, for at vi ikke skal bli stresset. Men jeg tror så høye nivåer vil ha en påvirkning over tid, sier Steen.

Ingen korttidseffekt

– Du må ha drukket dette vannet over flere år for at du skal få skader på tennene.

Det sier forsker Vidar Lund i Folkehelseinstituttet. Han har doktorgrad i vannhygiene.

Dersom vannet har mellom tre og seks milligram fluor per liter, øker forekomsten av flekker på tennene. I tillegg kan tennene bli skjørere og mindre motstandsdyktige mot skader.

– Det er også antydet at skjelettet hos barn kan bli sprøere som følge av at kalken i bensubstansen byttes ut med fluor.

Lund understreker at det er tennene som er det viktigste, og at den mest kritiske perioden er de første leveårene. Derfor har de en grense på at barn opp til sju år bør unngå vann med høyt fluornivå.

Ikke uvanlig

I en statusrapport om drikkevannet i Norge fra oktober 2019, skriver Mattilsynet at rundt 90 prosent av befolkningen får drikkevannet sitt fra overflatevann som innsjøer, bekker og elver. Det vil si at rundt 10 prosent får vannet sitt fra grunnvann, som gravd eller boret brønn.

Brønn med drikkevann

Høye fluornivåer har med berggrunnen å gjøre, sier Vidar Lund. – Så å gjøre noe med selve brønnen tror jeg ikke er mulig, sier han.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Og det er i hovedsak i grunnvann man kan finne høyere verdier av fluor.

– Det er ikke uvanlig å ha høye fluornivåer i vannet, men det er samtidig helt avhengig av geologien i området, sier Vidar Lund.

Undersøker grunnvannet

Drikkevannet det er snakk om, kommer fra tre brønner med grunnvann i Høyjord.

Kommunen har nå engasjert en hydrogeolog som skal se på verdiene.

– Han har fortalt meg at det kommer fra bergarten i brønnene, sier Stein Jørgensen til NRK.

De kartlegger verdiene i de tre aktuelle brønnene, og stenger sannsynligvis den med høyest verdier av fluor.

Nå vurderes det ulike tiltak for å bedre drikkevannskvaliteten, men dette er uansett ikke noe som kan skje over natta.

– Vi må eventuelt vurdere å bore en ny brønn, sier Jørgensen.

NRK har oppdatert saken etter publisering med tall fra prøvetakingen som viser at vannet blandet utgjør 2,6 milligram fluor per liter.