Vil redde kystkultur

En nesten 2000 år gammel nordisk båtbyggetradisjon er i ferd med å gå tapt. Forbundet Kysten håper at kunnskapen om klinkbygging blir bevart på UNESCO-listen.

Klinkbygd båt
Foto: Kristian Engelsen / Privat

– Når vi tenker på hva som er unikt for Norge er det fort gjort å si stavkirker og stabbur. Kystkulturen er minst like sentral og hele livsformen langs norskekysten er helt utenkelig uten disse båtene, forteller Terje Planke.

Han foreleser i friluftsliv ved Høgskolen i Telemark, og er engasjert på Norsk Folkemuseum og Norsk Maritimt museum. Planke har både forsket på og skrevet om båtbygging, og er ellers en ivrig småbåtseiler på fritiden. Med «Disse båtene» mener han klinkbygde båter, en eldgammel, unik og nå forsvinnende nordisk byggetradisjon.

I all sin enkelhet er teknikken at man lar trebordene i båten overlappe hverandre som alternativ til å legge dem kant i kant. Men Planke mener det handler om mye mer.

Tore Friis-Olsen og Terje Planke

F.V. Tore Friis-Olsen og Terje Planke håper på et positivt UNESCO i 2017.

Foto: Kristian Dugstad

Søker UNESCO

Planke har sammen med Tore Friis-Olsen rodd en liten flåte av tradisjonsbåter til Sandefjord. Her arrangerer Forbundet Kysten sitt årlige Landsstevne denne helgen i regi av Gokstad Kystlag.

Friis-Olsen jobber nå, for Forbundet Kysten, med en søknad om å få nordisk klinkbåtbygging innlemmet i UNESCOs liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.

– Forbundet Kysten vil videreføre denne tradisjonen. Både selve byggekunnskapen, men også frilufts- og brukstradisjonen med fangst, fiske og transport. Vi er godt i gang med søknaden som skal fremmes for UNESCO i 2017, sier han.

Må ikke glemmes

Planke og Friis-Olsen synes det er viktig at tradisjonene knyttet til livet langs kysten i Norge må leves ut, ikke bare stilles ut på museer

Det oppstår en dypere forståelse når man ikke bare ser, men handler. Derfor må vi ro og seile med disse båtene. Om ingen gjør det i dag, i morgen eller i overmorgen, er det faktisk ingen som kan tolke alt som stilles ut på museene om 100 år.

LES: Ruth&Faxsen, sammen igjen

Portørengabåten

Portørengabåten

Rekonstruksjonen av Portørengabåten til høyre på kyststevne i Sandefjord.

Foto: Kristian Dugstad

Blant båtene i den klinkbygde flåten er en rekonstruksjon av Portørengabåten. Originalen ble funnet i Portør i Telemark og er datert tilbake til 1600-tallet.

– Den er helt spesiell fordi det er den eldste båten fra våre farvann uten råseil. Hvordan seilriggen egentlig så ut vet vi ikke så mye om. Den har heller ikke hatt noe ror. Ved seiling har den antageligvis blitt styrt med en løs åre ut bak, sier Planke.

Portørengabåten er en av hovedattraksjonene på Forbundet Kystens Landsstevne, og et eget foredrag om båten ble holdt fredag ettermiddag i Sandefjord.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Gry Eirin Skjelbred

Gry Eirin Skjelbred gir deg lokale nyheter

Gry Eirin Skjelbred gir deg lokale nyheter