Her har elevene skatt på timeplanen

Kampen mot svart arbeid starter på barneskolen. Barna synes voksne skal betale skatt, men de vil ikke ofre egne lommepenger.

Elevene ved Brevik oppvekstsenter har skatt på timeplanen. Hvorfor betaler vi skatt? Hensikten er å skape gode holdninger tidlig.

Elever i Brevik synes det er moro å lære om skatt.

Denne uka foregår det en nasjonal kampanje der nærmere 3000 elever skal lære mer om skatt og om hvorfor vi betaler det.

Lærerne kommer fra sentrale parter i arbeids- og næringslivet, blant annet LO og NHO. Dette er en del av arbeidet til Samarbeid mot svart økonomi.

– Når alle voksne i samfunnet jobber og betaler skatt, så får kommunen penger til å betale lærerne, sier Sindre Stiansen (10).

Elevene i sjetteklasse ved Brevik oppvekstsenter i Porsgrunn, er engasjerte. De er stadig oppe med hendene for å svare på spørsmål.

Sindre Stiansen og Sara Helene Ringhus Nilsen

Sindre Stiansen (10) og Sara Helene Ringhus Nilsen (11) i sjetteklasse ved Brevik oppvekstsenter.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

På pultene ligger det arbeidshefter, blant annet med spørsmål om hva slags butikker og yrker som er i et lokalsamfunn. Etter hvert skal det handle om hvordan pengene forflytter seg.

– Man kan jo ikke akkurat bare lage penger. Det må jo være rettferdig, sier Sara Helene Ringhus Nilsen (11).

Holdningsskapende arbeid

Therese Ellefsrød jobber med forebyggende veiledning i Skatteetaten.

– Vi mener det viktig at barn forstår hvordan et samfunn fungerer og hvorfor vi betaler skatt. Derfor er det bra med tidlig holdningsskapende arbeid.

Therese Ellefsrød

Therese Ellefsrød fra Skatteetaten, Skatt Sør.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Ellefsrød viser til tidligere undersøkelser der en høy andel av ungdommer svarer at det er greit med svart arbeid.

LOs ungdomssekretær i Telemark, Ole Henrik Olsen, sier at selv om skatt kan være komplisert, så skjønner elevene i barneskolen prinsippet i løpet av en arbeidsdag.

– Elevene tar dette veldig greit. Opplegget som Ungt Entreprenørskap har laget er veldig pedagogisk.

Barna synes det er greit at voksne som jobber må betale skatt, men bør barn betale skatt av egne lommepenger?

– Nei, det hadde i hvert fall ikke vi gjort, sier Sindre Stiansen og Sara Helene Ringhus Nilsen med et smil.