Barneskole ikke råd til bøker

Sjetteklassinger mangler bøker i to ulike fag. Skolen har ikke penger.

Byskogen skole
Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Flere skoler i Vestfold sliter med dårlig økonomi. Sjetteklassingene på Byskogen skole i Tønsberg mangler samfunnsfagbøker og det er heller ikke norskbøker til alle.

Årsaken er at skolen ikke har hatt penger til å kjøpe nok lærebøker, sier rektor Pål Eggen.

Må prioritere

Pål Eggen

Rektor ved Byskogen skole, Pål Eggen.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

- Vi har ikke fått midler som gjør at vi umiddelbart kan erstatte bøker i alle fag som konsekvens av kunnskapsløftet. Nå skal det sies at vi i løpet av tre år har fått midler, dog noe mindre i år, men at vi der har måttet gjøre prioriteringer, sier Eggen.

Skolen har i budsjettet for 2009 bestemt å prioritere lærebøker i Miljø og naturfag. På budsjettet for 2010 vil bøker i samfunnsfag for 6. Klasse kjøpes inn.

Eggen mener skolen burde ha lærebøker som samsvarer med lærerplanen.

Helt på grensen

Leder i Utdanningsforbundet i Tønsberg, Marie Bru forteller at det er kritisk for flere skoler i Tønsberg området.

- Per i dag så driver Tønsbergsskolen på grensen til det som er lovlig. Det er ikke mer penger å hente, man må få tilført mer, sier Bru.

- Det er alvorlig at det mangler bøker i basisfagene, legger hun til.

- Det at vi mangler mange lærebøker innenfor norsk er trist, men jeg tror vi finner løsninger i en overgangsfase, avslutter rektor Pål Eggen.