Åpnes kanskje onsdag kveld

Det er mer omfattende reparasjoner enn først antatt for å få jernbanesporet mellom Nykirke og Holmestrand kjørbart for tog. Åpnes kanskje onsdag kveld.

Reparasjon etter havari på Nykirke

Tre vogner er satt på sporet igjen. Der hvor toget havarerte legges nå ny skinnegang. Vestfoldbanen kan kanskje åpnes onsdag kveld.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Etter at et tog på prøvetur sporet av og havarerte på Vestfoldbanen onsdag i forrige uke, har det pågått omfattende arbeider for å få banen klar til togtrafikk.

Måtte fjerne mye for å få fram kraner

Det viser seg at vi måtte klippe bort mer av kontaktledningene enn vi hadde regnet med, rett og slett for å få fram bergingsmateriell, sier Arvid Bårdstu som pressekontakt i Jernbaneverket, til NRK.no.

De store mobilkranene måtte ha plass for å få satt de vognene som kunne settes på sporet på plass.

To av de mest ødelagte vognene er fjernet og satt ved siden av sporet ved havaristedet.

Jernbaneverkets folk har fjernet den skadde skinnegangen og er nå i ferd med å legge nye sviller og skinner. Først når dette arbeidet er ferdig kan de elektriske arbeidene påbegynnes.

Først nye skinner, så nytt elektrisk


– Vi håper at vi kommer i gang med det elektriske i løpet av tirsdagen. Da skal det støpes fundament til to master som skal settes opp og ledninger skal strekkes og kobles, sier Bårdstu,

Han forteller at det skal legges 150 meter ny kabelgate ved siden av sporet. Den er til forskjellige kabler, blant annet signalkabler og slikt. Bårdstu forteller at arbeidene må gjøres i en bestemt rekkefølge. Det betyr at det ikke blir fortgang i arbeidene med enda flere folk i jobb.

(Tekst fortsetter under bildet)

Her smalt det

Her kjørte inn i fjellveggen etter avsporingen. Det må legges et par hundre meter ny skinnegang og mye nytt elektrisk utstyr og nye kabler før Vestfoldbanen kan åpne igjen.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Les:

Håper på å åpne onsdag kveld

– Jeg håper vi kan åpne Vestfoldbanen igjen onsdag kveld eller torsdag morgen, sier Arvid Bårdstu.

Det blir helt sikkert en del etterarbeid og da blir det bare nedsatt hastighet på stedet. Blant annet skal skinnene sveises sammen, forklarer Bårdstu.

Selve skinnegangen er ventet ferdig tirsdag formiddag. Da skal de vognene som nå står på skinnegangen løftes av og settes sammen med de ødelagte vognene som alte er tatt av, forklarer leder for begingsarbeidet Trokil Greging i NSB-selskapet Berging og beredskap.

Uvisst hva som skjer med togsettet

– Vår oppgave er å fjerne alle vognene fra skinnegangen, sier Greging. Det er ikke andre steder å sette vognene enn rett ved havaristedet der det alt er satt to havarerte vogner. Det er vei fram dit, sier Greging.

Han vet ikke ha som skjer videre med togsettet. Det vil om en tid være møter og avgjørelser mellom den sveitsiske produsenten Stadler Rail AG som eier toget, NSB og forsikringsselskapet som har forsikret toget, forklarer Greging.

Han vet ikke hva som blir løsningen.

En mulighet er at alle vognene blir satt på boggier på skinnene og så kjørt til NSBs anlegg på Sundland i Drammen.

– Blir det løsningen er det vi som kommer til å gjøre den jobben, sier Greging.

(Tekst fortsetter under bildet)

To vogner av de havarerte vognene

To av de skadde vognene er løftet av sporet og satt på et egnet sted ved havaristedet. Det er uavklart hvordan disse og de andre som ble skadet skal behandles videre.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Kan bli delt opp på stedet

– En annen mulighet er at dele opp toget på stedet og frakte delene bort med bil. Da er det andre som får jobben, sier Greging.

Selskapet Berging og beredskap er et NSB-selskap som har kontrakt med jernbaneverket for å rydde infrastrukturen slik at det kan gå tog på jernbanestrekningene her i landet når de av ulike årsaker blir stengt.

- Det er den jobben vi nå gjør ved Nykirke, sier Greging.