Anker nettkrangel til lagmannsretten

Sandefjordmannen Tore B. Krudtaa saksøkte en motdebattant på nettet, men tapte i tingretten. Nå har han anket saken til Agder lagmannsrett.

Tønsberg tingrett og Agder lagmannsrett

ANKET: Saken er anket til Agder lagmannsrett.

Foto: Morten Harangen / NRK

Tore B. Krudtaa er en aktiv nettdebattant, og en lengre konflikt på nettet endte med at Sandefjord-mannen saksøkte motdebattanten og krevde oppreisning for det han mente var ærekrenkelser.

Tore B. Krudtaa.

Tore B. Krudtaa.

Foto: Privat

Krudtaa reagerte sterkt på å bli omtalt som en som fremmer antisemittiske påstander, en som skal være høyreekstrem og driver med pedofilisverting.

Motpart Øivind Bergh fra Bergen svarte på sin side med et motkrav om oppreisning, fordi han mente Krudtaa hadde kalt ham for en nettmobber, desinformant og løgner.

– Hårreisende og krenkende

Sandefjord tingrett ga Bergh medhold og dømte Krudtaa til å betale både saksomkostninger og oppreisning. Retten mente det var en vesensforskjell mellom påstandene de to mennene hadde kommet med om hverandre.

Mens Bergh hadde angrepet Krudtaa for standpunktene hans, hadde Krudtaa angrepet Bergh som person, slo retten fast.

Tore B. Krudtaa karakteriserer dommen som hårreisende og krenkende. Han vil ikke ha på seg at han skal ha fremmet antisemittiske påstander, at han skal være høyreekstrem eller at han har drevet med pedofilisverting.

Øivind Bergh tar utsiktene for en ny runde i retten med stor ro. Han sier det er en vanvittig sløsing med tid og penger, og at resultatet er opplagt.