– Samarbeidet i Hof står i fare

Felleslista reagerer på hvordan samarbeidspartiene håndterer sammenslåingsprosessen.

Maren Njøs Kurdøl og Anne Katrine Westbye.

BEKYMRET: I en pressemelding onsdag skriver Maren Njøs Kurdøl og Anne Katrine Westbye at Felleslista Rødt/De Grønne er bekymret for at politikerne i Hof verken ønsker, eller tar seg tid til en opplyst debatt om det viktigste veivalget noensinne for kommunen.

Foto: Felleslista

Etter kommunevalget ble det inngått en avtale mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Felleslista Rødt/De Grønne i Hof.

Mette Måge Olsen (Ap) ble ordfører og Anne Nordby Skarstad (Sp) ble varaordfører.

Nå mener imidlertid Felleslista at de to har brutt avtalen som ble inngått.

Felleslista ønsket nemlig at innbyggerne skulle få mer informasjon om en sammenslåing med Holmestrand, og avtalen med de to andre partiene var at det skulle skrives en ny utredning om dette.

Det er gjort, men Felleslista er skuffet over resultatet.

– En «ny» rapport

– Det har blitt laget en «ny» rapport om sammenslåing av Hof og Holmestrand, men dette er kun en redigert utgave av «Mulighetsstudien» som ble laget om sammenslåing av Re, Sande, Hof og Holmestrand, sier kommunestyrerepresentant Maren Njøs Kurdøl fra Felleslista.

Olsen (Ap) er uenig i at rapporten er et brudd på avtalen.

– Forutsetningen for den nye utredningen var at det nå er to kommuner i stedet for fire. Da er det ikke så mye som skiller seg fra den ene og andre rapporten, sier hun.

Etterlyser mer informasjon

Felleslista mener rapporten i for liten grad tar for seg konsekvensene for lokaldemokratiet, hvordan deres innflytelse vil være i en større kommune og hva som kommer til å skje med Hof sentrum dersom kommunen slår seg sammen med Holmestrand.

Varaordfører Anne Nordby Skarstad mener på sin side at det er kapitler i rapporten som tar for seg de punktene Felleslista etterlyser.

Hun mener dette heller handler om at Felleslista er uenig i konklusjonene i rapporten – at det blir vanskelig for Hof å bli stående alene i fremtiden.

– Ikke tid til folkemøter

Felleslista Rødt/De Grønne er også bekymret for at sammenslåingsprosessen nå går for fort.

– Står samarbeidet i Hof i fare?

– Ja, det gjør det nå, sier Anne Katrine Westbye kommunerepresentant for felleslista MDG og Rødt til NRK.

– Det er veldig trist at de opplever det slik. Vi har vært veldig klare på at vi ønsker en kommunesammenslåing, så det bør ikke være noen overraskelse for Felleslista at vi har den holdningen vi har, sier Olsen.

Ber om en utsettelse

Fordi Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker å sende inn søknaden innen 1. januar, er Felleslista redd for at de heller ikke får god nok tid til å informere innbyggerne og at det ikke blir tid til en god prosess.

De ønsker derfor at kommunestyret vedtar å sende søknaden i juni, ikke januar.

– Hva blir konsekvensen bli hvis det ikke blir en utsettelse?

– Vi sitter med to representanter av 17 i kommunestyret, så vi vet at vi er i mindretall. Men vi vil gjøre det klart overfor våre velgere at vi er imot at søknaden skal sendes 1. januar og at vi ønsker en bedre prosess, sier Westbye.

Olsen sier at alle råd tilsier at de skal sende inn søknaden så fort som mulig, og hun er ikke bekymret for at innbyggerne ikke skal få nok informasjon.

– Kommunen skal arrangere folkemøter, legge ut informasjon på sosiale medier og egne nettsider, sier hun.

Ordføreren trekker også frem innbyggerundersøkelsen der 67 prosent sa at Hof måtte slå seg sammen med andre kommuner i Nordre Vestfold.