– Manglende kompetanse

Nødetatene er ikke gode nok på å håndtere situasjoner der det mistenkes at farlige stoffer er på avveie, konkluderer Fylkesmannen. De har evaluert håndteringen av situasjonen der det ble oppdaget en pakke med hvitt pulver på postterminalen i Stokke i juni i år. – Håndteringen bar preg av manglende kompetanse, prosedyrer og oversikt over ressurser, sier fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser.

14 til sykehus etter funn av mistenkelig pakke i postterminal.
Foto: Gjersøe, Peder / NTB scanpix