– Må doble fornyelsestakten

Stort vedlikeholdsetterslep på vann- og avløpsrør. Norsk Vann mener 500 milliarder kroner må investeres på landsbasis.

Vannlekkasje i Tønsberg

LEKKASJE: Trykkforandringer førte til at flere husstander i Tønsberg var uten vann mandag morgen.

Foto: Hina Aslam / NRK

– Det merket vi med en gang. Det er helt vanvittig hvor avhengige vi har gjort oss av vann.

Freddy Samson Fagerheim og familien var én av 50 husstander i Tønsberg som våknet opp uten vann i går.

Trykkforandringer

Driftssjef i Tønsberg kommune, Øyvind Myhre, forteller at årsaken var at forsyningen fra vannverket ble levert på en litt annen måte enn vanlig, og at endringer i trykket skapte lekkasjer på tre steder.

Et problem som er ikke er ukjent i norske kommuner

– Lekkasjeandelen i Norge er høy. Det er en utfordring for hele landet at vi har problemer med vannlekkasjer, sier Myhre.

Og det skyldes gamle rør?

– Ja, det er nok det, i utgangspunktet.

Øyvind Myhre

KJENT PROBLEM: Driftssjef i Tønsberg kommune, Øyvind Myhre, sier kommuner over hele landet har gamle vann- og avløpsrør.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Trenger omfattende investeringer

Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann, sier hendelser som den i Tønsberg kunne skjedd i de fleste steder i landet.

Hun mener hovedutfordringen er at rørene er gravd ned, og ikke fornyet raskt nok.

– Vi har beregnet at det er behov for å investere nærmere 500 milliarder kroner fem til 2030 for å komme à jour med vedlikeholdsetterslepet, møte befolkningsveksten og ikke minst for å takle klimautfordringene, forklarer Hofshagen.

Toril Hofshagen

STORT INVESTERINGSBEHOV: Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann, sier vann- og avløpsrørene i Norge ikke er fornyet raskt nok.

Foto: NRK