– Fylkesmannens vedtak er ugyldig

Øystein Stray Spetalens naboklage kan igjen havne på Fylkesmannens bord.

Øystein Stray Spetalen. Brygge Østerøya.

Øystein Stray Spetalen syns brygga til naboen i Sandefjord, Carl Christian Fon, er for lang. (arkivbilde)

Foto: Per Foss/SCANPIX Aas

Finansmannen stevnet staten og nabo Carl Christian Fon i Sandefjord for retten da kommunen og fylkesmannen godkjente en brygge på Fons eiendom.

Men tingretten mener Spetalen ikke kan kreve en såkalt fastsettelsesdom for hvordan byggetillatelsen fra 1998 skal forstås, skriver Dagens Næringsliv.

Fylkesmannens vedtak om å ikke gjøre noe med kommunens godkjenning er derimot ikke gyldig, mener retten, og saken vil trolig havne hos fylkesmannen – igjen.

Mener bryggen er for lang

Konflikten dreier seg om en brygge som gårdbruker Carl Christian Fon fra Sandefjord fikk godkjent av Sandefjord kommune i 1998. Kommunen sa ja til en brygge på rundt 20 meter.

Bryggen ble erstattet med en ny i 2005, og i 2006 klagde Spetalen og mente bryggen var erstattet av «et stort bryggeanlegg», og at bryggen var for lang. Kommunen målte bryggen og kom frem til at den var fem meter lenger enn de hadde godkjent i 1998.

Men fordi de i 1998 hadde sagt at Fon kunne bygge en brygge på cirka 20 meter, så de ikke på de ekstra fem meterne som et vesentlig avvik.

Flere år senere

I 2010 tok Spetalen saken opp på nytt. Han mente at bryggen var ytterligere utvidet, mens Fon svarte at det var etablert en ny spuntvegg for å hindre at flytende masser ikke renner ut.

Kommunen foretok igjen en kontrollmåling. Totallengden av bryggeanlegget ble målt til 34,5 meter. Atkomstrampen ble målt til 3,2 meter, flytebrygga til 27,3 meter og utriggeren ytterst til 4 meter. De mente at brygga måtte rettes i tråd med godkjent vedtak fra 1998, eller så måtte bryggeutvidelsen søkes om. Kommunen opplyste også dette til Fylkesmannen.

Fon var ikke enig og oppga at bryggen ikke var endret siden den var ny, at den hadde blitt godkjent i 2006, og at han måtte kunne legge til grunn at brygga var godkjent.

Fikk medhold

Sommeren 2011 sendte Fon inn en søknad om dispensasjon for en av utriggerne. Etter litt frem og tilbake endte både fylkesmannen og kommunen opp med å godkjenne hele bryggeanlegget. Spetalen klagde, men både fylkesmannen og kommunen avviste klagen.

Det førte til at Spetalen i 2012 stevnet Kommunal- og regionaldepartementet, Miljødepartementet, og Carl Christian Fon inn for Oslo tingrett.

I første runde fikk Spetalen medhold. Fon anket til lagmannsretten, og der ble dommen fra tingretten opphevet på grunn av formaliteter.

Rettssaken i august i år var derfor andre gang partene møttes i tingretten. Oslo tingrett kom frem til at fylkesmannens vedtak om å ikke overprøve kommunens godkjenning var ugyldig, men at Spetalen ikke kan kreve en såkalt fastsettelsesdom for hvordan byggetillatelsen fra 1998 skal forstås.

Fornøyde

Ettersom ingen av partene vant saken fullstendig, ble ingen av dem tilkjent saksomkostninger. Spetalen ser likevel på dommen som en seier.

– Spetalen har fått en dom som går ut på at Fylkesmannens vedtak er ugyldig. Det innebærer at kommunen må iverksette ulovlighetsoppfølging hvis Fon ikke gjør noe med bryggen (nedkortes og fjerner utriggere). Dette er i tråd med det Spetalen hele tiden har hevdet i denne saken, skriver investorens advokat Ole Rasmus Asbjørnsen i en e-post til Dagens Næringsliv.

Fon på sin side er også fornøyd med Oslo tingretts dom i saken, ifølge Sandefjords Blad.

– Fon og Staten vant fullstendig på det som var Fons viktigste påstandspunkt: Spetalens krav om dom for at Fons brygge ikke er godkjent med den lengde den har. Dette førte ikke fram for Spetalen, sier advokat Breistøl til avisa.