– Flytting kan svekke sikkerheten

Samferdselsdepartementet garanterer å ivareta sikkerheten ved en eventuell flytting av losbordingsfeltet i Oslofjorden. Losbåtførerne på Hvasser er skeptiske.

Tom Einar Johannesen

Losbåtfører Tom Einar Johannesen er skeptisk til å flytte losbordingsfeltet lengere inn i fjorden.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Kystverket har utredet hvor et eventuelt nytt losbordingsfelt bør legges. Konklusjonen er at det vil lønne seg både økonomisk og sikkerhetsmessig å flytte feltet til Hollenderbåen, som ligger mye lenger inn i fjorden, og loskontoret til Vallø.

I dag ligger losbordingsfeltet på Store Færder og losstasjonen på Hvasser.

– Vi tror dette vil bidra til å svekke sikkerheten. Det er trangere jo lenger inn i fjorden du kommer, noe som gjør at det kan bli vanskelig å få loser raskt om bord, spesielt under ekstremvær, sier losbåtfører og tidligere tillitsvalgt for losene på Hvasser, Tom Einar Johannesen.

Les også: Foreslår losbording utenfor Tønsberg

Besøk av departementet

Beredskapsdirektør i Kystverket Johan Marius Ly, forteller at de har hatt en prosess som har involvert ulike berørte parter i saken, både brukere og interne, og da kommet frem til at den beste løsningen er å flytte losbordingsfeltet.

Dere vil også spare ca. 3,7 millioner kroner på å flytte feltet, er det en medvirkende årsak?

– Vi ser på flere aspekter, og det er et av dem. Men det viktigste er at sikkerheten er god, sier Ly.

Losbordingfelt i Oslofjorden

F.v. Losoldermann Elise Rusten, beredskapsdirektør i kystverket Johan Marius Ly, Fylkesordførerkandidat for Frp Frode G. Hestnes, statssekretær reynir Johannesen, statssekretær John Ragnar Aarseth og fylkesordførerkandidat for Høyre Rune Hogsnes.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Statssekretærene Reynir Johannesen og John Ragnar Aarseth fra samferdselsdepartementet, besøkte Tønsberg i dag for å høre mer om losbordingsfeltet i Oslofjorden.

Reynir Johannesen synes de fikk mye ut av besøket, og tar med seg nyttig kunnskap tilbake til departementet som tar den endelige avgjørelsen på hvor losbordingsfeltet skal ligge i fremtiden.

– En ting som er viktig er at lostjenesten er ganske lik over hele landet, slik at båtførerne vet hva de har å forholde seg til. I tillegg står sikkerheten høyt, sier Johannesen.

Han er helt klar på at sikkerheten vil være like god i fremtiden som nå uansett hvor feltet ligger.

Usikre på hva de ønsker

Mange av lokalpolitikerne på Nøtterøy og Tjøme har kjempet for å beholde lostjenesten slik den er i dag.

Fylkesordførerkandidat Frode G. Hestnes sier på sin side at de ønsker å se nærmere på de to alternativene og lytte til de faglige rådene.

Er det pengene som kan spares på å flytte feltet eller sikkerheten som er viktigst for dere?

– Sikkerheten vil alltid være viktigst, sier Hestnes.

Losbåtfører Johannesen, som har vært over 30 år i yrket, står fremdeles fast på at sikkerheten er bedre ivaretatt der losbordingsfeltet ligger i dag.

– Det å få losen så tildlig som mulig om bord er det beste du kan gjøre for å ivareta sikkerheten på fjorden. Da har du to navigatører på broa slik Norske Veritas anbefaler, avslutter Johannesen.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Gry Eirin Skjelbred

Gry Eirin Skjelbred gir deg lokale nyheter

Gry Eirin Skjelbred gir deg lokale nyheter