Hopp til innhold

– Dette er av hensyn til pasientene

Sykehusdirektør sier de har vært opptatt av å samle kompetansen der hvor det er størst pasientgrunnlaget, når de i dag presentert utviklingsplanen.

Bess Frøyshov

Sykehusdirektør Bess Frøyshov presenterte i dag utviklingsplanen for Sykehuset Telemark

Foto: Lars Hansen / NRK

– Skal man opprettholde akutt- og døgnfunksjoner må det være tilstrekkelig pasientgrunnlag for det. I tillegg må det være kompetanse til å ta vare på de pasientene som kommer til akuttmottaket, og de som skal være på sykehuset over natta. Disse funksjonene har vi valgt å samle på to steder i Telemark nettopp for å ha god kompetanse og for å få til gode fagmiljø, også har vi valgt de stedene hvor det er størst pasientgrunnlag, sier Bess Frøyshov.

Dette er det beste for pasientene?

– Ja, det mener vi. Det er det som har vært vårt fokus, og det er derfor brukerutvalgets høringssvar har vært så viktig for oss. De støtter oss fulgt ut.

Les også

Knut Bjaaland i brukerutvalget ved Sykehuset Telemark, har vært rådgiver og samarbeidspartner under utformingen av den nye utviklingsplanen.

– Vi mener dette vil gi et bedre tilbud til alle pasientene over hele Telemark. Vi har alltid hvert opptatt av kvalitet framfor nærhet.

– Mye kan gjøres før pasienten kommer på sykehuset

Er du ikke redd for at store avstander kan gjøre at liv går tapt?

Vi har som motto: Gode og likeverdige tjenester, og det er oppdraget vårt. Og da er det vår oppgave å sørge for at uansett hvor i fylket du bor, skal du ha tilgang på de nødvendige tjenestene. Også er det mye man kan gjøre for en pasient før han/hun kommer på sykehuset, sier Frøyshov.

Sykehusdirektøren sier de også vil øke de prehospitale-tjenestene, det vil si det man gjør før man kommer på sykehuset, i de områdene hvor det ikke bor så mange mennesker.

Frøsyhov er opptatt av at man skal ha gode og robuste helsetjenester.

– Når en pasient trenger en tjeneste hos oss, så skal man ikke være avhengig av at akkurat den legen er til stede, og det er spesielt viktig på akutt- og døgnfunksjonene.

Flytter ikke DPS

En av de få endringene sykehusdirektørene gjør i dagens innstilling i forhold til den som ble presentert i desember 2013 er å beholde døgnsengene ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Seljord.

– Vi har valgt å høre på innspillene fra kommunene i vest- og midt-Telemark i tillegg til fagmiljøene, og dermed beholdes sengeplassene i Seljord.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark