– De fleste politikontorene i fylket vil bestå

Om få dager lanseres reformen der antall politidistrikt halveres og antall politikontorer blir færre enn i dag. – Jeg er ganske sikker på at de fleste kontorene i Vestfold vil bestå, sier Per Fronth, leder av Politiets Fellesforbund i Vestfold.

Politifolk illustrasjon

Til onrsdag legger regjeringen fram Politireformen.

Foto: SOLUM, STIAN LYSBERG / SCANPIX

Politireformen, som blir lagt fram av regjeringen, vil redusere dagens 27 politidistrikter til maksimalt 12. VG har fått tilgang til oversikten over hvordan de nye distriktene er planlagt. Det viser at Vestfold, Telemark, Buskerud fylke og Asker og Bærum blir til ett politidistrikt. Til onsdag får vi svaret på dette.

Antall politikontorer skal redusere fra dagens 354.

– Hele 96 prosent av lensmannskontorene er stengt på kveldstid og i helger, sier Anders Werp (H), nestleder i justiskomiteen, til NRK.no.

Regjeringens løsning er at patruljering skal sørge for at folk opplever politiets tilstedeværelse.

– De siste årene har politiets ressurser blitt sentralisert og de største politidistriktene større. Det skal vi gjøre noe med nå, ved å stille større politikraft tilgjengelig i hele landet. For å få til det må antallet politidistrikt reduseres kraftig, sier Werp.

Tror stasjonene i Vestfold vil bestå

Per Fronth, leder av Politiets Fellesforbund i Vestfold

Per Fronth, leder av Politiets Fellesforbund i Vestfold, mener at man ikke kommer til å se konsekvenser av Politireformen før om halvannet til to år.

Foto: Kathrine Krømke/NRK

Per Fronth, leder av Politiets Fellesforbund i Vestfold, kan vanskelig se for seg at noen av politistasjonene i Vestfold blir lagt ned.

– Vi må ikke glemme at Vestfold allerede har mistet mange lensmannskontorer gjennom den forrige politireformen. Jeg er ganske sikker på at flesteparten kommer til å bestå, men jeg kan ikke garantere noe, sier han.

Fronth tror at en kraftig redusering og sentralising av politikontorer kan bli problematisk. Han mener at nærhet til publikum er svært viktig for at politiet skal klare å utføre jobben sin.

Wærp mener at politikontorene gir falsk trygghet fordi politikontorene mange steder er stengt på kveldstid, i helger og i ferier.

– I framtida må den operative kapasiteten absolutt finnes på to ben og fire hjul rundt i distriktet, mener han.

– Tilbud om nye stillinger og omplassering

Ifølge Fronth vil Politireformen trolig føre til stillingskutt i politiet.

– De ansatte dette går utover vil eventuelt få tilbud om nye stillinger og omplassering. Den jevne publikummer ønsker ikke at det skal bli færre politifolk, derfor er det administrasjonen som er mest utsatt for stillingskutt, sier han, og legger til:

– Hendelser som den nylige terroren i København styrker meg i troen på at det ikke vil bli færre uniformert personell og etterforskere. Det vil nok i større grad skje en sentralisering av forvaltningsmessige oppgaver.

Fronth sier at Politiets Fellesforbund har nedsatt et omstillingsutvalg der blant annet ledelsen i politiet i Vestfold er representert.

De er veldig opptatt av de ansattes ve og vel.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Vigdis Hella

Siste nytt fra Vestfold og Telemark

Siste nytt fra Vestfold og Telemark