11 skoler berøres av lærerstreiken

Flere hundre lærere er tatt ut i streik i Telemark. Elleve skoler blir rammet av streiken. Her kan du se hvilke.

Tomt klasserom på Ringshaug skole

Dette bildet viser et tomt klasserom på Ringshaug skole.

Foto: Fredrik Hansen

Utdanningsforbundet trapper opp lærerstreiken mandag og tar ut 5500 medlemmer fra skoler over hele landet. 132 skoler blir rammet.

22 kommuner og 18 fylkeskommuner blir berørt fra mandag.

I Telemark er dette skolene som blir berørt:

 • Gimsøy skole
 • Gjerpen ungdomsskole
 • Kongerød ungdomsskole
 • Menstad ungdomsskole
 • Hjalmar Johansen videregående skole
 • Skien videregående skole
 • Heistadskolene avdeling ungdom
 • Kjølnes ungdsomsskole
 • Stridsklev ungdomsskole
 • Tveten ungdomsskole
 • Porsgrunn videregående skole

– Og dette er bare andre streikeuttak. Vi trapper opp fortløpende, tusenvis av lærere i hele landet står klare til å gå ut streik i nye runder, sier forbundsleder Ragnhild Lied til NTB.

Streiken startet formelt 1. juli da Utdanningsforbundet tok ut 33 lærere ved Rothaugen skole i Bergen.

Oslo er som eneste kommune ikke berørt av konflikten.

– Opp til partene

Mekler Reidun Vallevik ved Riksmeklerens kontor ønsker ikke å kommentere opptrappingen av streiken, og understreker at det er opptil partene i konflikten hvordan de ønsker å handle:

– Vi fortsetter å gjøre det vi har gjort hele tiden: Snakker med partene, forbereder oss til nye samtaler og gjør alt vi kan for å finne en løsning. Mer enn det kan vi ikke si nå, sier Vallevik

– Tynnslitt tillit

Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforening med 160.000 medlemmer. Det er de rundt 93.000 lærerne i KS-området som nå omfattes av streiken.

Utdanningsforbundets ledelse sa i mai ja til ny arbeidstidsavtale med KS, men ble kraftig motsagt av sin egen medlemsmasse i etterkant. Tre av fire lærere stemte nei til meklingsforslaget, og forbundet varslet streik.

– Streikeviljen er stor, denne kampen brenner lærerne for. De vil være lærere, ikke funksjonærer. Tilliten til arbeidsgiverne i KS har lenge vært tynnslitt – nå er den på et lavmål. Lærerne har ikke tillit til at KS ønsker det beste for norsk skole.

De tror ikke at KS vil ha en faglig sterk og ansvarlig lærerprofesjon. Derfor streiker norske lærere for å understreke dette alvoret, sier Lied.

Moderat start

Arbeidslivsforsker Åsmund Arup Seip ved Fafo kaller opptrappingen mandag for moderat.

– Det er ikke uvanlig at organisasjoner starter slike streiker ganske forsiktig. Særlig er dette vanlig i offentlig sektor, sier Seip.

Han mener det nå er opp til KS å komme med et nytt forslag.

– Dette må nok inneholde reelle endringer, særlig når det gjelder arbeidstidsbestemmelsene. Utdanningsforbundet har lite manøvreringsrom og må ha noen konkrete endringer å vise sine medlemmer, sier Seip til NTB.

Samtidig er situasjonen vanskelig for KS, mener han.

– De har jo forhandlet fram et resultat som Utdanningsforbundet i utgangspunktet sa ja til. Dessuten er lønn og andre elementer knyttet opp til dette, sier han.