- Skulle hatt strengere straff

Siri Martinsen i dyrevernsorganisasjonen NOAH mener grisebonden fra Stokke skulle hatt dyrevelferdslovens strengeste straff.

Siri Martinsen
Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Bonden fra Stokke ble nylig dømt til et års ubetinget fengsel for grov dyremishandling etter at mer enn 400 griser ble funnet døde på mannens gård. Grisene sultet og tørstet i hjel fordi bonden sluttet å gi dem mat og vann. Siri Martinsen i NOAH er overrasket og skuffet over dommen.

– Dyrevelferdslovens strafferamme er tre år for alvorlige eller gjentatte brudd på loven. Vi kan ikke skjønne annet enn at det som skjedde i Stokke er et veldig alvorlig brudd på loven. Det dreier seg om vanskjøtsel som fører til smertefull død for flere hundre dyr.

– Bryter med rettsoppfatning

Martinsen er forundret over at en sak med så stort omfang ikke fører til dyrevelferdslovens strengeste straff.

– Det er en uforholdsmessighet her i forhold til hvordan rettssystemet behandler dyrevelferdssaker og rettsoppfatningen hos folk flest og det loven faktisk sier. Hva skal til for strengest straff da? At flere tusen dyr pines i hjel?

– Et dårlig signal

Ifølge Mattilsynet er dommen mot grisebonden i Stokke den strengeste som er gitt i en dyrevelferdssak etter 2009. Det imponerer ikke Martinsen.

– I seg selv er ikke det at saken havnet i rettssystemet noe man skal sitte og være fornøyd med. Det burde være en selvfølge.

– Tror du dommen likevel gir såpass klare signaler at andre bønder og folk som har med dyr å gjøre er mer aktsomme?

– Det er vanskelig å si hva slags effekt denne dommen vil ha på personer som bryter dyrevelferdsloven. Dommen er et signal om at slike saker blir tatt mer på alvor i dag, men den er også et signal om at det er mulig å pine hundrevis av dyr i hjel uten å få maksimal straff. Det er et ganske dårlig signal.

Vil ikke kommentere

Aase Sigmond som er grisebondens forsvarer sier at de ikke ønsker å kommentere denne saken før det foreligger en rettskraftig dom. Sigmond sier de vurderer å anke både spørsmålet om eventuell dobbeltstraff og lengden på straffen.

Bonde i Vestfold tiltalt for grov dyremishandling.

Det gikk flere måneder fra bonden sluttet å stelle dyrene sine til folk oppdaget hva som hadde skjedd i grisefjøset.

Foto: Geir Eriksen/NTB Scanpix