Hopp til innhold

- Regionalplanen lekker som ei sil

Fylkespolitikerne er innkalt til ekstraordinært møte.

Vestfold fylkesting stemmer over festspillene

Fylkestinget i Vestfold (Arkivbilde)

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Kommunedelplanen i Sandefjord inneholder en rekke planer som flere fylkespolitikere mener bryter med Regionalplanen for bærekraftig arealpolitikk (RPBA).

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen frykter Regionalplanen for bærekraftig arealpolitikk uthules dersom Sandefjord kommune får godkjent sine utbyggingsplaner.

Venstre, Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet har derfor krevd et ekstraordinært fylkestingsmøte for å diskutere kommunenes rett til arealdisponering på tvers av RPBA.

– Regionalplanen for bærekraftig arealpolitikk er forankra i både næringslivet, organisasjoner og blant oss politikere. Likevel torpederer vi den før den har begynt å virke, sier Kåre Pettersen fra Venstre.

Har fått dispensasjon

Sandefjord kommune vil ha en rekke nye utbyggingsplaner inn i sin kommunedelplan. Blant annet ønsker de å bygge eldreboliger på et område som tidligere var dyrket mark.

Dette har de fått dispensasjon til fra Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø.

– Dette rykker jo ned hele grunnpilarene i planen vi har brukt flere år på å jobbe fram. Sandefjord er første kommune ut med sin kommunedelplan. Dersom de får ja til dette, hva skal vi da si til kommune nummer. 2 og 3 og så videre, spør Pettersen.

Eirik Holmelin fra Høyre mener Regionalplanen er en overordnet plan og sier fylkespolitikerne ikke skal detaljregulere kommunene i slike forhold.

Bjørn Ole Gleditsch.

Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord, mener fylkestingspolitikerne detaljstyrer for mye.

Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

– Vi mener planene i Sandefjord berører lokale interesser, mens de andre mener dette er noe fylkeskommunen bør styre, sier han.

– Mangler respekt for lokaldemokratiet

Også ordfører Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord mener fylkespolitikerne går for langt i sin detaljregulering.

– Dette viser at fylkespolitikerne mangler respekt for lokaldemokratiet, sier Gleditsch.

Samtidig bryr han seg lite om hva politikerne kommer frem til i det ekstraordinære møtet i fylkestinget.

– Min anbefaling er at vi kommer til å si; Sorry, dere er utenfor høringsfristen, så dette ser vi bort fra.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark