Vil verne skog

Fylkesmannen starter opp en prosess med frivillig vern av skog i St. Hansåsen og utvidelse av Sæteråsen naturreservat i Holmestrand kommune. Tre grunneiere har kommet med tilbud på til sammen ca. 1000 dekar skog til utredning for frivillig vern som naturreservat. Områdene ble registrert høsten 2017 og foreløpig vurdering er at områdene er regionalt verneverdige.