NRK Meny

Vil legge ned Marinemusikken

Regjeringen foreslår i sin langtidsplan for Forsvaret å legge ned Luftforsvarets musikkorps og Marinemusikken i Horten, skriver Adresseavisen. Regjeringen legger opp til at Forsvaret skal videreføre tre korps; Forsvarets musikkorps i Nord-Norge i Harstad og Forsvarets stabsmusikkorps i Oslo og Sjøforsvarets musikkorps i Bergen, samt HMGK Musikkorps, Garden-musikken.

Kongelige norske marines musikkorps
Foto: Kongelige norske marines musikkorps