Vil ha folkeavstemning om jernbane

SV vil ha folkeavstemming om hvor jernbanen skal gå.

Sosialistisk venstreparti i Horten krever folkeavstemning om hvor jernbanestasjonen i kommunen skal ligge.

Kommunestyret i Horten har egentlig allerede valgt å legge ny jernbanestasjon på Skoppum framfor ved høgskolen på Bakkenteigen.

Leder av SV i Horten, Jan Focas, mener politikerne er i utakt med folket og at en folkeavstemning er nødvendig.

- Representerer ikke folkeviljen

- Vi opplever at sannsynligheten er ganske stor for at kommunestyre i denne saken ikke representrer folkeviljen i Horten, sier Focas.

 SV viser til en menigsmåling fra i vinter der nesten 60 prosent av de 600 som ble spurt ville ha en jernbanestasjon på Bakkenteigen.

- Vi er redd for at store deler av befolkningen blir forbikjørt her, sier SV-lederen.

SV mener jernbanestasjon på Bakkenteigen er bra for miljøet, ved at flere elever ved Høgskolen i Vestfold kommer til å ta toget, noe også høgskolen selv har gitt utrykk for. Og SV mener dette også er den beste løsningen for folk og bedrifter i Horten. Men kommunestyret har allerede vedtatt å legge den nye jernbanestasjonen på Skoppum. Likevel satser partiet på å få med seg over halvparten av politikerne i Horten på en folkeavstemning etter valget.

- Jeg kan ikke se at det er noen store årsaker for de andre partiene å gå i mot en folkeavstemning i en såpass viktig sak for kommunen bør det direkte demokratiet få si sitt gjennom en folkeavstemning, avslutter Focas.