Vil ha både fylkesmann og hovedsete

Fylkesutvalget i Vestfold vil be om at både det sammenslåtte fylkesmannsembetet og hovedsetet for den nye regionen lokaliseres til Tønsberg. Det vedtok fylkesutvalget med sju mot seks stemmer i ettermiddag. Politikerne i Telemark sa i går nei til Vestfold og vil selv ha flere oppgaver, fylkesmannsembetet og fylkesadministrasjonen til Telemark.