Vil at talenter skal velge skole

Ungdommer som er talentfulle i idrett eller andre aktiviteter bør kunne velge å gå på ungdomsskole utenfor Holmestrand kommune. Det mener rådmannen, som ber formannskapet ta en prinsipiell avgjørelse. Saken har kommet opp fordi kommunen har fått en søknad fra en elev som vil gå på skole i en annen kommune for å være med på en elitesatsing.