Vil at «Fangstmann» blir SAS-kommunevåpen

Tre alternativer, samt folkets favoritt skal vurderes av fellesnemnda, men juryen anbefaler at «Fangstmann» blir nytt kommunevåpen for Sandefjord.

Kommunevåpen nye Sandefjord
Foto: Sandefjord kommune

I dag ble de tre alternativene til nytt kommunevåpen for nye Sandefjord kommune, bestående av Sandefjord, Andebu og Stokke, lagt fram: Aks, hvalhale og fangstmann, i tillegg til folkets favoritt som gikk direkte til finalen.

Juryen mener «Fangstmann» skal være det nye kommunevåpenet.

– Av de 40 innkomne forslagene, er dette alternativet det vi mener best ivaretar oppdraget vi fikk; at et nytt kommunevåpen skal representere kommunene, sier juryleder og ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch (H).

Kommunevåpen nye Sandefjord
Foto: Sandefjord kommune

Fangstmann

En sort fangstmann i en båt med sin harpun hevet over hodet. Dette er juryens enstemmige forslag til nytt kommunevåpen for Sandefjord. Begrunnelsen er at fangstmannen symboliserer noe mer enn hvalfangsttiden. Han er et symbol på mot og styrke, slik som nye Sandefjord kommune skal være; en offensiv og fremoverlent kommune. Men, dette kan by på problemer. Riksarkivet, som er innstillende myndighet overfor Kommunaldepartementet, mener foreløpig at symbolet ikke kan godkjennes, på grunn av at figurer ikke kan være hentet fra et bestemt byggverk eller monument.

Gleditsch er ikke bekymret for at Riksarkivet skal stoppe førstevalget.

– Vi har hatt med en heraldiker som konsulent, og han mener dette våpenet er greit, og at Riksarkivet er rigide i sin vurdering.

Sandefjord-ordføreren vil ikke gjøre noen forandringer uansett.

– Min anbefaling er at vi står på vårt, uansett hva Riksarkivet sier. Hvis ikke får vi oppsøke Jan Tore Sanner og be han ivareta lokaldemokratiet, sier Gleditsch.

Aks nytt kommuevåpen sas
Foto: Sandefjord kommune

Aks

I blått med tre kryssede kornaks i gull. Symboliserer tre kommuner som slår seg sammen. Aksene avspeiler den nye kommunens bidrag til vekst og utvikling. Symboliserer også samhørighet og samarbeid, og viser dessuten til at jordbruk har en viktig plass i den nye kommunen, heter det i juryens begrunnelse. Riksarkivet ønsker ikke kryssede symboler.

Hvalhale kommunevåpen
Foto: Sandefjord kommune

Hvalhale

I blått over en sølv skjoldfot avdelt ved et bølgesnitt, men en hvalfinne i sølv. Juryen vil ha med dette motivet videre fordi Sandefjord er ansett som landets hvalfangsthovedstad, og det er også lange tradisjoner for hvalfangst i Stokke og Andebus befolkning. Hvalhalen skiller seg også ut, og vil fungere godt som merkevare. Også her mener Riksarkivet det er for mange figurer, fordi en skjoldfot er som en heraldisk figur å regne.

folkets favoritt nytt kommunevåpen sas
Foto: Sandefjord kommune

Folkets favoritt

Gikk automatisk til finale. Nytt kommunevåpen skal følge heraldiske retningslinjer. Dette alternativet bryter med heraldikken på så mange områder at det egentlig ikke er et reelt alternativ.

Saken behandles i Fellesnemnda i tirsdag 26. april.