Vigridmedlem får tilbake jobben

Et Vigrid-medlem vant over sin tidligere arbeidsgiver i tingretten, nå må de gi ham jobben tilbake.

Øyvind Heian vant rettssaken mot sin tidligere arbeidsgiver MTU Link i Larvik Tingrett.

Heian gikk til sak mot selskapet da de sa ham opp i fjor høst på grunn av hans tilknytning til Vigrid.

Selskapet tolererte ikke at han frontet Vigrid i et tv-program i TV 2.

 

  • Red.anm: Øyvind Heian la ned partiet NorgesPatriotene i 2009, og han tar i ettertid sterk avstand fra de holdningene han sto for på denne tiden. Heian er ikke lenger politisk aktiv.

Ble sagt opp på dagen

Det var i november 2005 at Larvikmannen frontet den høyreekstreme

Øyvind Heian
Foto: Siri Storstein Hytten / NRK

bevegelsen Vigrid i et program på TV 2. Det falt ikke i god jord hos arbeidsgiver MTU Link, som sa han opp på dagen. Teknisk direktør i MTU Link, Jo Lerheim, mener de gjorde det eneste riktige.

- Vi er av den oppfatning at dette er riktig, vi tok hensyn til arbeidsplassen, kollegene og bedriftens renomè, sier han.

Lerheim sier at det ikke er noen konflikt i at man er politisk orientert, men her går det på den ekstremiteten som Vigrid representerer.

- Hos oss er det et flerkulturelt miljø som da åpenbart ikke er innertier i forhold til det Vigrid står for, sier han.

Oppsigelsen er ugyldig

Larvik-mannen har fått medhold i at oppsigelsen er ugyldig. Retten legger vekt på at det er ytringsfrihet i Norge, og at ingen arbeidstaker kan sies opp på grunn av ekstreme meninger. Dermed må MTU link i tillegg til å betale erstatning til Heian, gi ham jobben tilbake.

Heian sier at dommen var som forventet, han mener at en ikke skal bli sagt opp så lenge en holder seg innenfor norsk lov.

- Det gjør jeg, sier han.

Jo Lerheim sier MTU Link vil ta dommen til etterretning, men understreker at siste ord ikke er sagt i denne saken.

- Det er det sikkert ikke, nå vil vi studere dommen i påvente av en anke, så vil vi tilby ham det dommen sier vi skal. Men vi mener retten tar feil, sier Lerheim.