Vestfold har "tjuvstartet"

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og de andre politikerne på klimakonferansen i Paris applauderte etter at avtalen var i havn. Nå skal avtalen omsettes i praktisk politikk. – Vi er allerede i gang i Vestfold, sier lederen av Vestfold Klima og Energiforum.

Sundtoft

Applausen har lagt seg etter at klimaforhandlingene i Paris ble avsluttet. Nå begynner jobben med å omsette avtalen i konkret handling.

Foto: Jo Randen / Klima- og miljødepartementet / NTB scanpix

Etter at klimatoppmøtet i Paris signerte avtalen, var beskjeden til Norge klar – vi må slutte å leve av olje. Så hva betyr det for næringslivet dersom vi skal kutte drastisk på oljebruken?

– Nå skal avtalen omformes til nasjonal politikk, men her i Vestfold er vi allerede i gang, sier Jon Østgård, daglig leder av Vestfold Klima og Energiforum .

Vestfold har "tjuvstartet"

Han sier at grønn verdiskaping allerede er på dagsorden her i fylket. Det handler om å fokusere på andre typer verdiskaping enn det som er olje- og gassrelatert, og Østgård peker på Vestfolds fortrinn når det gjelder teknologi.

– Vi har teknologien, men vi er ikke så avhengig av olje og gass som en del andre fylker, og teknologien kan vi dreie i en grønnere retning og mot det globale markedet.

Østgård tror det det blir god økonomi i dette markedet framover, og viser blant annet til den sterke veksten i utviklingen av solenergi.

Vi må være klimasmarte

Jon Østgård
Foto: Jan Gulliksen / NRK

– Men det kan være litt skummelt for en nordmann når det stilles spørsmål ved oljen vår som vi har bygget velstanden vår på. Hvor får vi energi og gass fra dersom vi ikke kan bruke olje?

– Vi må tenke over hvordan vi kan være klimasmarte, sier Østgård.

Han tror at klimasmarte forretningsideer vil seile opp, og viser til at byggebransjen er mye mer fokusert på gode energiløsninger nå enn for bare få år siden.

– Vi har jo også lokal energi, nemlig sola. Og vi har sjø og bergvarme som mer og mer blir tatt i bruk til lokal produksjon av energi. Biogassanlegget på Rygg er et godt eksempel på mobil grønn verdiskaping. De henter inn husdyrgjødsel og matavfall og leverer ut igjen biogjødsel til landbruket og biogass. Dette er kortreist verdiskaping.

Alle monner drar

Hver og en av oss kan også bidra til en grønn dreining, mener Østgård. Det kan handle om å kutte ned på antall Syden-turer, kjøre litt mindre bil og sortere avfall. Det som er viktig er å ha en større bevissthet i måten vi lever på. Det er kanskje mer verdifullt enn vi tror, sier han.

– Alle kan bidra litt. Det har blitt en økt entusiasme etter Paris-avtalen, og den skal vi ta vare på. Alle de små grepene vi tar blir til en sum.