Utsatt åpning på Vestfoldbanen

Bane NOR har i morges hatt problemer med sikkerhetstester ved planovergangen i Halfdan Wilhelmsens allé i Tønsberg, og togtrafikken til og fra Tønsberg kan ikke starte opp for fullt før klokka 12.00. Tidligere i morges ble det opplyst at alt skulle være normalt klokka 08.00. Ifølge Vegvesenet kan et tog passere i timen, men utover det blir det buss for tog. For trafikanter er det stengt ved planovergangen fram til klokka 12.00, ifølge Statens vegvesen.