NRK Meny
Normal

– Dagens tilbud er uoversiktlig

TØNSBERG (NRK): En arbeidsgruppe i Vestfold fylkeskommune foreslår å fjerne pengestøtten til Nettverksbanken Vestfold.

Svein Almedal.

UOVERSIKTLIG: Svein Almedal mener dagens tilbud er for dårlig.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Nettverksbanken er et gratis tilbud som gir gründere hjelp til å bygge nettverk med andre gründere. Tilbudet ble startet av fylkeskommunen, Fylkesmannen i Vestfold og Innovasjon Norge i 1998.

Nettverksbanken setter sammen gründere i små grupper, slik at de kan lære av hverandre.

Christel Taranger Freberg forteller at hun fikk viktig hjelp av Nettverksbanken da hun startet bedriften Fertiliteam i Tønsberg. Nå frykter hun at tilbudet forsvinner.

– Det har vært veldig viktig for meg å få tilgang til andres kompetanse, sier Taranger.

Christel Taranger Freberg.

GRÜNDER: Christel Taranger Freberg startet bedriften Fertiliteam i Tønsberg, som spesialiserer seg på utredning av ufrivillig barnløshet.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Tilbudet er for uoversiktlig

Nå foreslår en arbeidsgruppe i Vestfold fylkeskommune en ny modell for gründersatsing der de ikke gir plass til Nettverksbanken.

– Bakgrunnen er blant annet at dagens tilbud for gründere i Vestfold er for uoversiktlig, sier næringssjef i fylkeskommunen, Svein Almedal.

Helle Ingrid Stabel.

VERDIFULLT: Helle Ingrid Stabel syns dagens tilbud til gründere i Vestfold er verdifullt.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Det er ikke godt nok samarbeid, det er lite overlapping, og sånn sett utnytter vi ikke ressursene optimalt. Forslaget som arbeidsgruppa har lagt frem, skisserer en modell som er mer enhetlig, fortsetter han.

Daglig leder for Nettverksbanken Vestfold, Helle Ingrid Stabel, tror imidlertid en del gründere vil gi opp uten dem.

– Jeg frykter at man mister et så verdifullt tilbud at det er en del gründere som kommer til å gi opp på veien. Noen sier at nettopp det at de har kunnet være en del av et tilbud gjennom flere år, er det som har holdt dem gående og klart å skape en lønnsom virksomhet, sier hun.