Uenige om regionnavn

– Vi har ikke kommet nærmere noen løsning når det gjelder sammenslåing med Telemark, sier fylkesordfører Rune Hogsnes i Vestfold etter forhandlingsmøtet i går. Han sier administrasjonen skal utrede nærmere saker de to fylkene er uenige om. De er ikke enige om navnet på den nye regionen, arbeidsplasser eller hva den skal gjøre som regional utviklingsaktør.

Rune Hogsnes i grå dress.
Foto: Helena Rønning / NRK