Trafikken sekstendoblet

12.800 biler dundrer gjennom Holmestrandtunnelen på gamle E18.

Holmestrand sentrum bilkø
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Etter alle problemene på E18, hoper nå trafikken seg opp på gamle E18 gjennom Holmestrand. Det viser ferske tall fra Statens vegvesen.

Ved Gunnestad i Sande på gamle E18 er trafikken 19.000 kjøretøy i døgnet, mens det normalt er 6000, forteller seniorkonsulent Odd Tandberg i Statens vegvesen til Jarlsberg avis.

Gjennom Holmestrandtunnelen går det vanligvis 800 kjøretøyer i gjennomsnitt hvert døgn.