Pusser opp rullebanen for 250 mill.

Arbeidet tar ni måneder.

Sandefjord lufthavn Torp

OPPGRADERES: Rullebanen på Torp Sandefjord lufthavn skal oppgraderes for 250 millioner kroner i år. (arkivbilde)

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Prosjektleder Ronny Stensrud sier det er svært viktig for flyplassen å få gjennomført oppgraderingen.

– Vi har avvik fra Luftfartstilsynet på rullebanens beskaffenhet. Samtidig ser vi at det er behov for å rehabilitere andre deler av rullebanen for å forlenge levetiden på rullebanen.

Arbeidet går ut på å rette av og asfaltere hele rullebanen, bygge nye skuldre på hver side av rullebanen, etablere en ny snuplass for fly i sørenden av rullebanen og et nytt overvannssystem.

I tillegg skal rullebanebelysning med foranliggende forsyningsanlegg og styresystemer byttes ut.

Det planlegges å bruke ni måneder på oppgraderingen, med oppstart 1. mars.

– Ingen konsekvenser for passasjerene

Stensrud sier at prosjektet, som har en samlet prislapp på rundt 250 millioner kroner, ikke vil få konsekvenser for passasjerer som reiser til og fra flyplassen.

– Arbeidene skal foregå på natta og flyplassen skal være operativ i den fulle og hele åpningstiden, så passasjerene skal ikke bli berørt av dette på noen måte.

– Når prosjektet er ferdig, vil rullebanen være som en rullebane skal være og passasjerene vil ikke merke noen endring annet enn at det kanskje er litt mindre humpete i lande på rullebanen, fortsetter han.

Lokal vinner

Arbeidet skal utføres av entreprenørselskapet Marthinsen & Duvholt. Regionsjef Frank Duvholt er glad for at de vant konkurransen om kontrakten, som er den største i flyplassens historie.

– Det stilles store krav til våre medarbeidere, men alle er veldig positive, sier han.

Også Stensrud er glad for at det ble en lokal vinner.

– Det var både internasjonale og nasjonale aktører med i konkurransen, og det er veldig hyggelig at lokale selskaper er konkurransedyktige i en slik type konkurranse.

Kontrakten signeres.

SIGNERTE KONTRAKT: Administrerende direktør i Martinsen & Duvholt signerer kontrakt med Torps administrerende direktør Gisle Skansen. (bak: Frank Duvholt og Ronny Stensrud)

Foto: Torp Sandefjord lufthavn