NRK Meny
Normal

Forvaringsdømt overgriper prøveløslates

I 2010 ble mannen dømt til ti års forvaring for å ha forgrepet seg på 16 gutter.

Tønsberg tingretts lokaler.

SA JA TL PRØVELØSLATELSE: Tønsberg tingrett har avgjort at mannen kan løslates. Vedkommende skal ikke bo i Vestfold, hvor han har sonet flere år av sin straff.

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

Et av tilfellene var mot en gutt i Larvik, skriver Tønsbergs Blad. Mannen ble også dømt for å ha 2400 bilder og 140 videoer av overgrep mot barn.

Han søkte om prøveløslatelse i fjor. Påtalemyndigheten sa først nei til å gå med på det, men i august kom saken opp igjen.

Til tross for at det i dommen fra Tønsberg tingrett heter at det er «en reell og kvalifisert fare for at mannen igjen vil ha seksuell omgang med unge gutter dersom han prøveløslates», sier retten ja til prøveløslatelse.

– Jeg syns det er en litt merkelig formulering. Lovens vilkår er jo at hvis det foreligger en kvalifisert og reell fare for gjentakelse, så skal det ikke løslates, sier mannens advokat, Ann Turid Bugge, til NRK.

– Det at både påtalemyndigheten og retten er enig i at han skal løslates, om så på vilkår, betyr at de ikke kan anse gjentakelsesfaren som kvalifisert. Ellers hadde de ikke gått med på en løslatelse, fortsetter hun.

Vilkår

Konstituert statsadvokat Jeanette Knutsen mener det er en gjentakelsesfare, men sier at hun likevel er enig i prøveløslatelsen.

– Påtalemyndigheten er enig med retten i at de fastsatte vilkårene i tilstrekkelig grad begrenser gjentakelsesfaren, slik at vedkommende nå kan prøveløslates, sier hun til NRK.

– Har publikum grunn til å være bekymret?

– Retten har kommet til at samfunnsvernet er tilstrekkelig ivaretatt med de vilkår som er fastsatt for prøveløslatelsen, og at vilkårene for fortsatt forvaring i anstalt ikke lenger er til stede. Påtalemyndigheten er enig i det.

Mannen skal få oppfølging av Kriminalomsorgen. Han må være hjemme til gitte klokkeslett og han får ikke lov til å reise utenlands. Han må også søke om tillatelse hvis han ønsker å overnatte et annet sted enn hjemme.

Mannen må fortsette behandlingen og får ikke lov til å ha kontakt med barn under 16 år. I tillegg skal PC, telefon og elektrisk utstyr alltid være tilgjengelig for kontroll, skriver Tønsbergs Blad.

Løslatt

I 2007 ble mannen varetektsfengslet for første gang. Da han ble løslatt begikk han nye overgrep, og ble varetektsfengslet igjen i 2008. Han har siden sittet i fengsel.

De siste årene har han fått behandling av en psykologspesialist og av en spesialist i klinisk sexologi. Sistnevnte mener mannen har endret sin oppfatning av det han har gjort, og at han viser en modning og aksept om at han er homofil.

Hoveddommer i saken, Siw Morrow, sier til avisa at hun verken kan eller ønsker å kommentere domsavgjørelsen.