NRK Meny
Normal

To millioner i forurensningsbot til grisebonde

Knive Gris AS har fått et forelegg etter et utslipp fra en gjødseltank i Leirelva i Sande.

Ann Kristin Solheim Vakrak holder opp død fisk som er funnet i Leirelva i Sande

FISKEDØD: All fisk i øvre del av elven døde som følge av forurensningen.

Foto: Bjørn Elnan / Sande kommune

Det var 17. oktober i fjor at en kobling til en gjødseltank røk da det ble pumpet ut grisemøkk.

Flere tonn grisemøkk rant ut i et bekkefar som fører ut i Leirelva. Det medførte at det oppsto alvorlig vannforurensning som førte til massiv fiskedød, ifølge forelegget som er sendt fra politimesteren i Sør-Øst til Knive Gris AS.

Varslet ikke om uhellet

Politiet ble varslet av en nabo én uke etter at utslippet skjedde.

– Påtalemyndigheten mener at foretaket Knive Gris AS ikke har varslet slik det kreves i henhold til forurensningsloven, og at det er ikke gjort nok for å forebygge forurensningsskaden, sier politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt Hans Egil Seljordslia.

Statsadvokatene i Oslo har vurdert at forseelsen tilsvarer en bot på to millioner kroner.

Død fisk i Leirelva

VARSLET: Sande kommune varslet om at elven var forurenset 24. oktober i fjor, etter at en nabo fant død fisk ved elva.

Foto: Ola Håvard Hoen / Privat

Uenig i botens størrelse

Eieren av Knive Gris AS, Knut Langeteig, er uenig i botens størrelse.

– Vi finner det urimelig. Vi ønsker ikke å uttale oss før politiet har svart på spørsmålene våre og begrunnet størrelsen på boten, sier han.

Langeteigs advokat, Andrea Wisløff, skriver i en e-post til NRK at forelegget ikke er vedtatt, og mener at det ut fra sammenlignbare saker er fastsatt en urimelig høy bot.

– Min klient mener at det ikke er grunnlag for å anvende foretaksstraff mot Knive Gris AS. Det er flere årsaker til dette, og min klient vil komme tilbake til sine synspunkter dersom påtalemyndigheten velger å bringe saken inn for retten, skriver advokat Andrea Wisløff.