Størst lærertetthet i Horten

Horten kommune har størst lærertetthet i Vestfold. Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet, skriver Gjengangeren. I Horten er det 15,1 elever per lærer. Svelvik kommer dårligst ut i Vestfold med 19,4 elever per lærer. På landsbasis har Horten en middels plassering, og 230 kommuner har større lærertetthet enn Horten.